Senaid Memić

Senaid Memić

Ambasador BiH u Maleziji i nekadašnji načelnik sarajevske Općine Ilidža Senaid Memić rođen je 1956. u Hrasnici. Doktorirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu, gdje i danas predaje kao redovni profesor. Sa suprugom Velidom ima dva sina, Bilala i Senada. Jedan je od osnivača Stranke demokratske akcije (SDA). Prije rata Memić je radio u poljoprivrednim preduzećima u Derventi i Kiseljaku, Zadruzi Ilidža te na Institutu za poljoprivredu u Sarajevu. Tokom rata je bio načelnik logistike u Armiji BiH. Za vijećnika u Općini Ilidža prvi put je izabran 1996., a godinu dana kasnije postaje direktor za logistiku u agenciji  Military Professional Resources Inc. (MPRI). Ova agencija je bila uključena u formiranje Oružanih snaga BiH, odnosno, ujedinjenja Vojske FBiH i Vojske RS, a Memić na ovoj funkciji ostaje sve do 2006. godine. Od 1998. godine predaje kao docent na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu, a zvanje redovnog profesora stiče 2013. godine. U periodu od 2004. do 2011. godine bio je dopredsjedavajući u Općinskom vijeću Ilidža. Nakon iznenadne smrti Amera Ćenanovića, tadašnjeg načelnika Općine Ilidža, Senaid Memić je imenovan za vršioca dužnosti načelnika. Iste godine, na vanrednim izborima izabran je za načelnika ove općine, a tu funkciju obavlja i danas. Mandat je osvojio i na Lokalnim izborima 2016. godine. U julu 2020. godine Memića je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine imenovalo za ambasadora naše zemlje u Maleziji. Prema podacima iz Zemljišnoknjižnog ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Hasan
Ime majke: Azemina
Datum rođenja: 19. Mar. 1956.
Mjesto rođenja: Hrasnica, Sarajevo
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Velida
Imena djece: Bilal i Senad

Stranačka Pripadnost

SDA

Član

Izvor: Senaid Memić

1990.

-

SDA Općinski odbor Ilidža

Član

Izvor: Senaid Memić

1996.

1998.

SDA Općinski odbor Ilidža

Član

Izvor: Senaid Memić

2002.

-

SDA Izvršni odbor Kantonalnog odbora Sarajevo

Član

Izvor: Senaid Memić

2005.

2009.

Obrazovanje

Osnovo

Osnovna škola u Hrasnici

Izvor: Senaid Memi?

1962.

1970.

Srednje

Prva gimnazija u Sarajevu

Izvor: Senaid Memi?

1970.

1974.

Visoko

Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Izvor: Senaid Memi?

1975.

1981.

Magisterij

Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Izvor: Senaid Memi?1992.

Doktorat

Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Izvor: Senaid Memi?1997.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

Revizorski izvještaj Općine Ilidža za 2012. godinu
Imovinski karton 2004.
Imovinski karton 2008.
Imovinski karton 2016.

Dodatni Prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton 2012.

Nekretnine


Dokumenti:

Poslovno-proizvodni objekat i zemljište 980 m2
Kuća sa dvorištem 80 m2
Gradilište 230 m2
Imovinski karton 2012.
Imovinski karton 2016.
Zemljište 14723 m2

Stan_98m2
Kuća i dvorište 944 m2
Zemljište 101m2
Zemljište 433 m2
Zemljište 610 m2

Zemljište 2.950 m2
Parking 18,77m2
Zemljište 4.195 m2
Kuća i dvorište 407m2
Zemljište 59m2
Zemljište 196m2

Zemljište 2.081m2
Vikendica i dvorište 975m2

Vozila


Dokumenti:

Imovinski karton 2016.

Sudski i istražni postupci


Dokumenti:

Ometanje rada pravosuđa 2006.

Krediti

Vrijednosni papiri


Dokumenti:

Imovinski karton 2021.

Istraživačke priče

Kandidati za općinske načelnike pod istragama ili sa presudama

Pomilovanje, funkcionerima radovanje

Skrivena imovina sarajevskih načelnika

Sarajevski savjetnici važniji od zakona

Politikom do profita