Petar Đokić

Petar Đokić

Petar Đokić, lider Socijalističke partije Republike Srpske (SP RS), rođen je 1961. godine u Brčkom. Razveden je. Ima sina Bojana. Đokić je jedan od osnivača SP RS-a, a od 2002. godine je predsjednik ove partije. Bio je član Saveza komunista Jugoslavije, a nakon političkih promjena u bivšoj SFRJ 1990. godine učlanjuje se u Demokratski socijalistički savez Bosne i Hercegovine (BiH). Nakon ujedinjavanja ove stranke sa Socijaldemokratskom partijom BiH 1991. godine postao je predsjednik Općinskog odbora SDP-a BiH Brčko. Na toj funkciji bio je do početka rata. Nakon mature u srednjoj policijskoj školi u Sarajevu 1980. godine Đokić se zapošljava u policiji u Brčkom, a studij nastavlja uz rad.  U zvaničnoj biografiji Đokića piše da je 1991. godine diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. On je to 2018. godine potvrdio i Centru za istraživačko novinarstvo (CIN), ali sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu tvrde da Đokić nikada nije bio njihov student. Novinari CIN-a su otkrili da je Đokić, ustvari, diplomirao na Poslovnoj školi „Megatrend International Expert Consortium Limited“ u Beogradu. Osam godina kasnije, kad je već bio na funkciji predsjednika Narodne skupštine RS-a, Đokić je zatražio od Fakulteta za poslovne studije da mu prizna diplomu. Kako je ovaj fakultet bio pravni sljedbenik škole koju je on završio, ministru Đokiću je priznata diploma iz 1991. godine u zvanju diplomiranog ekonomiste u oblasti menadžmenta. Nakon toga Đokić je na ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Savo
Ime majke: Mara
Datum rođenja: 29. Jul. 1961.
Mjesto rođenja: Brčko
Bračno stanje: Razveden
Supružnik:
Imena djece: Bojan

Stranačka Pripadnost

Savez komunista Jugoslavije

Član

Izvor: Petar Đokić

1976.

1990.

Demokratski socijalisti?ki savez BiH

Član

Izvor: Petar Đokić

1990.

1991.

Demokratski socijalisti?ki savez BiH Opštinski odbor Brčko

Predsjednik

Izvor: Petar Đokić

1990.

1991.

SDP BiH Opštinski odbor Brčko

Predsjednik

Izvor: Petar Đokić

1991.

1992.

SP RS

Član

Izvor: Petar Đokić

1993.

--

SP RS Opštinski odbor Brčko

Predsjednik

Izvor: Petar Đokić

1993.

2002.

SP RS Glavni i Izvršni odbor

Član

Izvor: Petar Đokić / SP

1994.

2000.

SP RS

Zamjenik predsjednika

Izvor: Petar Đokić

2000.

2002.

SP RS

Predsjednik

Izvor: Petar Đokić

2002.

--

Obrazovanje

Osnovno

Osnovna škola u Brčkom

Izvor: Petar Đokić1976.

Srednje

Srednja škola MUP-a u Sarajevu

Izvor: Petar Đokić1980.

Visoko

Poslovna škola Megatrend International Expert Consortium Limited Beograd*

Izvor: Univerzitet "Megatrend"

-----

*U Đokićevoj službenoj biografiji navodi se da je on diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a isto je on potvrdio i CIN-u. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu kažu da Đokić nikad nije bio njihov student.1991.

Magisterij

Megatrend International Expert Consortium Limited Beograd

Izvor: Univerzitet "Megatrend"2001.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

Revizorski izvještaj MRBIZ RS za 2011. godinu
Revizorski izvještaj MRBIZ RS za 2012. godinu
Revizorski izvještaj MRBIZ RS za 2013. godinu
Imovinski karton 2002.
Imovinski karton 2010.

Dodatni Prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton 2006.

Nekretnine


Dokumenti:

Kuća sa zemljištem 14089 m2
Kuća sa zemljištem 46088 m2
Kuća sa zemljištem 348 m2
Stan 36 m2
Imovinski karton 2014.
Zemljište 235 m2


Vozila

Kompanije


Dokumenti:

INTERMARKET

Sudski i istražni postupci


Dokumenti:

Prevara 2007.

Ušteđevina

Krediti

Istraživačke priče

Potpredsjednica Parlamenta FBiH optužena za prevaru

Promocija načelnika preko leđa sirotinje

Nova elektrana na temeljima propalog projekta

Neistinit podatak u biografiji ministra Đokića