Zilha Ademaj

Zilha Ademaj

Zilha Ademaj je rođena je 1956. godine u Prozor-Rami gdje je završila osnovnu školu. Srednju ekonomsku školu završava u Konjicu, a diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1979. godine. Udata je za Neđada sa kojim ima sinove Mirzu i Nermina. Član je Saveza za bolju budućnost (SBB BiH) od osnivanja 2010. godine, a tri godine kasnije ulazi i u Predsjedništvo stranke. Po završetku fakulteta Ademaj je tri godine bila profesorica u Srednjoj ekonomskoj školi u Sarajevu. Na sarajevskom Univerzitetsko-medicinskom centru počinje raditi 1982. godine i tu ostaje narednih 20 godina, radeći, između ostalog, kao pomoćnik direktora za ekonomske poslove i kao direktor stručnih službi nemedicinskih poslova. Narednih 10 godina, sve do 2012. godine, provodi u Federalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja kao rukovodilac službe za ekonomiku i planiranje. Nakon što se okušala u politici i pet mjeseci bila kantonalna ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, ponovo se vraća na istu poziciju u Zavod gdje ostaje sve do 2015. godine. Tada je imenovana za ministricu zdravstva Kantona Sarajevo. „Imam potrebu i to da kažem da je od mog prvog zaposlenja pa sve do dana današnjeg, a imam 38 godina radnog staža, bilo postepeno redovno napredovanje u karijeri zato što sam sve u svom životu stekla samo i isključivo svojim radom“, rekla je novinarima CIN-a. Zilha Ademaj posjeduje stan u Sarajevu od ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Mustafa
Ime majke: Dika
Datum rođenja: 14. Sep. 1956.
Mjesto rođenja: Prozor-Rama
Bračno stanje: Udata
Supružnik: Neđad
Imena djece: Mirza i Nermin

Stranačka Pripadnost

SBB BiH

Član

Izvor: Zilha Ademaj

2010.

-

SBB BiH Predsjedništvo

Član

Izvor: Zilha Ademaj

2013.

-

Obrazovanje

Osnovno

Osnovna škola Prozor

Izvor: Zilha Ademaj1971.

Srednje

Srednja ekonomska škola u Konjicu

Izvor: Zilha Ademaj1975.

Visoko

Ekonomski fakultet u Sarajevu

Izvor: Zilha Ademaj1979.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton 2002.

Nekretnine


Dokumenti:

Stan 98 m2
Vikendica 682 m2
Stan 52 m2
Stan 52 m2

Vozila

Kompanije

Ušteđevina

Krediti