Salko Selman

Salko Selman

Salko Selman je rođen 1954. godine u mjestu Kljaci kod Travnika. Sa suprugom Zlatom ima tri sina – Mirsada, Senada i Zijada. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu 1980. godine. Bio je član Stranke demokratske akcije (SDA) od njenog osnivanja 1990. godine, a godinama je bio član Glavnog odbora i Predsjedništva. Kada je imenovan na poziciju direktora Razvojne banke Federacije BiH 2014. godine napušta sve funkcije u stranci. Sa ove funkcije je smijenjen 2019. godine. Od 1981. godine je radio u Rudniku „Abid Lolić“ u Biloj, prvo kao referent a potom naizmjenično kao direktor i finansijski direktor sve do 1993. godine. Narednih sedam godina provodi u Službi društvenog knjigovodstva u Zavodu za platni promet u Travniku gdje je bio direktor sve do 2001. godine. Od 2002. do 2011. je bio premijer Srednjobosanskog kantona. Nakon toga je bio zastupnik u Skupštini ovog kantona te delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH). Od 2014. godine je predsjednik Uprave, odnosno direktor Razvojne banke FBiH. Selman posjeduje kuću i poslovni prostor u Biloj kod Travnika čiju je vrijednost u imovinskom kartonu iz 2014. godine procijenio na ukupno 220.000 KM. Vlasnik je i zemljišta vrijednog 240.000 KM. Njegova supruga Zlata posjeduje kuću sa dvorištem u Travniku za koje je Selman naveo vrijednost 300.000 KM. Selman je osnivač i vlasnik tri firme na području Travnika. Kao delegat ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Faik
Ime majke:
Datum rođenja: 18. Oct. 1954.
Mjesto rođenja: Kljaci, Travnik
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Zlata
Imena djece: Mirsad, Senad, Zijad

Stranačka Pripadnost

SDA Izvršni odbor Travnik

Član

Izvor: SDA2014.

SDA

Član

Izvor: SDA

-----

*Selman je nakon imenovanja za direktora Razvojne banke FBiH 2014. godine napustio sve funkcije u stranci, ali u SDA nisu mogli potvrditi da li je još uvijek član stranke.

1990.

2014.*

SDA Kantonalni odbor SBK

Predsjednik

Izvor: SDA

2001.

2014.

SDA Glavni odbor

Član

Izvor: SDA

2009.

2013.

SDA Predsjedništvo

Član

Izvor: SDA

2009.

2013.

SDA

Potpredsjednik

Izvor: SDA

2013.

2014.

Obrazovanje

Srednje

„Boris Kidri?“ Vitez

Izvor: SDA

1971.

1974.

Visoko

Ekonomski fakultet Univerzitet u Novom Sadu

Izvor: SDA

1975.

1980.

Karijera i prihodi

Izvor: Skupština SBK

-----

*Ukupan iznos za period od juna 2011. do novembra 2013. godine.

Vlada SBK2002.2011.Predsjednik2.601 KM* 116 KM**291 KM***             Služba društvenog knjigovodstva-Zavod za platni promet Travnik1994.2001.Direktor             Rudnik „Abid Lolić“ Bila1990.1993.Direktor             Rudnik „Abid Lolić“ Bila1989.1990.Finansijski direktor             Rudnik „Abid Lolić“ Bila1987.1989.Direktor             Rudnik „Abid Lolić“ Bila1984.1986.Finansijski direktor             Rudnik „Abid Lolić“ Bila1981.1984.Referent            

Dokumenti:

Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2014.

Dodatni Prihodi

Nekretnine


Dokumenti:

Kuća sa dvorištem 290 m2
Poslovni objekat, kuća i zemljište 1583 m2
Zemljište 1000 m2
Zemljište 350 m2
Kuća sa dvorištem 60 m2

Kompanije


Dokumenti:

Colsa d.o.o.
MiniWat d.o.o.
Zemljoradnička zadruga Travni
Bila-Commerc d.o.o.

Krediti

Istraživačke priče

Vlada Kantona platila za pritvor koji ne koristi