Ibrahim Hadžibajrić

Ibrahim Hadžibajrić

Načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić je rođen u Sarajevu 1963. godine, gdje i danas živi sa suprugom Aidom. Ima kćerku Amilu i sina Seida. Hadžibajrić je završio Poljoprivredni fakultet u Sarajevu 1988. godine, a 23 godine kasnije je magistrirao u Kiseljaku. Načelnik je sarajevske Općine Stari Grad od 2008. godine. Bio je član Stranke demokratske akcije (SDA) 21 godinu, a potom se, sredinom 2012. godine priključio Savezu za bolju budućnost (SBB BiH). Iz ove stranke je izašao u aprilu 2016. a naredne godine osniva i postaje predsjednik Nezavisne bosanskohercegovačke liste. U februaru 2021. godine postaje zamjenik predsjednika Narodnog evropskog saveza (NES), nastalog spajanjem stranaka A-SDA i Nezavisne bosanskohercegovačke liste (NBL). Hadžibajrić je cijelu karijeru proveo na rukovodećim mjestima u različitim firmama – do 1995. je radio u JKP „Vodovod i kanalizacija“, a odmah nakon rata se zaposlio u Ministarstvu vanjskih poslova BiH, gdje je bio ministar-savjetnik, a potom i vicekonzul u ambasadi BiH u Austriji. Od 2001. do 2003. godine je bio generalni menadžer, odnosno direktor u „Centru za sport i rekreaciju Sarajevo“, a od 2006. do 2008. u „Fondu za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca KS“. Tada je sa 5.640 glasova izabran za načelnika Općine Stari Grad u Sarajevu i na toj poziciji ostaje sve do danas – kao kandidat SBB-a, a potom i kao nezavisni kandidat. Hadžibajrić je vlasnik dva stana u ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Seid
Ime majke: Munevera
Datum rođenja: 22. Nov. 1963.
Mjesto rođenja: Sarajevo
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Aida
Imena djece: Amila i Seid

Stranačka Pripadnost

Narodni evropski savez (NES)

Zamjenik predsjednikaSDA

Izvor: Ibrahim Hadžibajrić

1991.

2012.

SBB BiH

Izvor: Ibrahim Hadžibajrić

2012.

2016.

SBB BiH Općinski odbor Stari Grad

Predsjednik

Izvor: SBB BiH / Ibrahim Hadžibajrić

2012.

2016.

SBB BiH Kantonalni odbor Sarajevo

Potpredsjednik

Izvor: SBB BiH / Ibrahim Hadžibajrić

2012.

2016.

SBB BiH Predsjedništvo

Član

Izvor: Ibrahim Hadžibajrić

2012.

2016.

Nezavisna bosanskohercegova?ka lista

Član

Izvor: Ibrahim Hadžibajrić

2017.

2021.

Nezavisna bosanskohercegova?ka lista

Predsjednik

Izvor: Ibrahim Hadžibajrić

2017.

2021.

Narodni evropski savez (NES)

Član

Izvor: Narodni evropski savez

2021.

-

Obrazovanje

Osnovno

OŠ "Razija Omanovi?" u Sarajevu

Izvor: Ibrahim Hadžibajri?1978.

Srednje

Prva gimnazija u Sarajevu

Izvor: Ibrahim Hadžibajri?1983.

Visoko

Poljoprivredni fakultet - smjer ratarstvo, Univerzitet u Sarajevu

Izvor: Ibrahim Hadžibajri?

1983.

1988.

Visoko - subspecijalizacija

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

Izvor: Ibrahim Hadžibajri?

1988.

1989.

Magisterij

Pravni fakultet u Kiseljaku*

Izvor: Ibrahim Hadžibajri?

-----

*Hadžibajri? kaže da je sve ispite u okviru magistarskog studija polagao na Fakultetu politi?kih nauka u Sarajevu, a magistarsku tezu je odbranio na Pravnom fakultetu u Kiseljaku. 

2006.

2011.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton 2008.
Imovinski karton 2012.
Plate_Stari Grad

Dodatni Prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton 2016.

Nekretnine


Dokumenti:

Stan 70 m2
Stan i garaža 86 m2
Zemljište 535 m2
Stan 73 m2
KPU_Blagaj

Vozila

Ušteđevina


Dokumenti:

Imovinski karton 2014.

Krediti