Đorđa Kojić

Đorđa Kojić

Đorđa Kojić je rođen 1954. godine u Obudovcu kod Brčkog, gdje je 1976. završio Višu komercijalnu školu. Kojić se 2002. priključuje Savezu nezavisnih socijaldemokrata (SNSD). Predsjednik je Općinskog odbora ove stranke u Brčkom. Radio je u tuzlanskoj firmi „Tehnograd“ od završetka školovanja do 1988., kada pokreće privatni biznis. Njegova firma „Brčko-Gas“, u čijem je sastavu i „Brčko-Gas osiguranje“ posluje i danas. Na Lokalnim izborima 2004. godine izabran je u Skupštinu Brčko Distrikta, a dvije godine kasnije ulazi u Narodnu skupštinu Republike Srpske (NSRS). U ovu skupštinu ući će i 2010. preko kompenzacijskog mandata. Od 2012. do 2016. godine bio je predsjednik Skupštine Brčko Distrikta. Prema podacima iz imovinskih kartona i zemljišnoknjižnih dokumenta, Kojić posjeduje kući i zemljište u Brčkom, a njegova supruga stan, kuću i zemljište u Srbiji. Vlasnik je dviju firmi: Brčko-gas i Brčko-gas osiguranje. 
Ime oca: Maksim
Ime majke: Simka
Datum rođenja: 17. Aug. 1954.
Mjesto rođenja: Obudovac kod Brčkog
Bračno stanje: Udovac
Supružnik: Ana
Imena djece: Sunčica i Siniša

Stranačka Pripadnost

SNSD Glavni odbor

Član

Izvor: Đorđa Kojić / SNSD

2002.

2015.

SNSD Opštinski odbor Brčko

Predsjednik

Izvor: Đorđa Kojić

2002.

-

SNSD

Član

Izvor: Đorđa Kojić

2002.

-

Obrazovanje

Osnovno

Osnovna škola u Obudovcu

1961.

1969.

Srednje

Ekonomska škola u Zagrebu

1969.

1973.

Više

Viša komercijalna škola u Br?kom

1974.

1976.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton 2006.
Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2012.

Nekretnine


Dokumenti:

Zemljište 279 m2
Kuća sa zemljištem 309 m2
Zemljište 350 m2
Zemljište 76 m2
Kuća i zemljište 984 m2
Kuća u izgradnji 147 m2

Stan 98 m2
Zemljište 741 m2
Zemljište 292 m2
Zemljište 151 m2

Kompanije


Dokumenti:

Brčko gas penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o.
Brčko - gas
Brčko - Gas osiguranje d.d.
Transjug L
S- Auto

Ušteđevina

Vrijednosni papiri


Dokumenti:

Brčko gas osiguranje - Akcionari

Istraživačke priče

Funkcioneri kažnjeni sa oko 400.000 KM

Česti kvarovi na automobilu plaćenom 219.900 KM

Kompanije u (su)vlasništvu političara zaradile na javnim nabavkama 13,7 miliona KM