Sadik Ahmetović

Sadik Ahmetović

Sadik Ahmetović je rođen 1969. godine u Podgaju kod Srebrenice. Živi u Tuzli sa suprugom Almom, s kojom ima sina Ibrahima i kćerku Elmu. Diplomirao je 2000. a magistrirao 2009. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli. Član Stranke demokratske akcije (SDA) bio je od 1990. godine. U maju 2017. godine isključen je iz SDA. Član je nove političke stranke Nezavisni blok.  Ahmetović je 1991. ušao u Skupštinu Opštine Srebrenica. Tokom rata je stekao čin natporučnika Armije BiH. Od 1995. do 1996. bio je poslanik u Skupštini Tuzlansko-podrinjskog kantona. Na izborima 2000. godine ponovo je izabran za odbornika u Skupštini Opštine Srebrenica, a već sljedeće godine i za potpredsjednika ovog tijela, u kojem ostaje do 2006. godine. Istovremeno je bio i poslanik Narodne skupštine Republike Srpske od 2002. do 2006. godine. Na Općim izborima 2006. godine izabran je, preko kompenzacijskog mandata, za poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, a mandat je osvojio i 2014. godine. U maju 2020. godine imenovan je za direktora Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli. U decembru 2020. godine Tužilaštvo BiH je protiv njega podignulo optužnicu zbog zloupotrebe položaja koju je počinio dok je bio ministar sigurnosti BiH. Sud BiH ga je za to u maju 2021. nepravosnažno osudio na šest mjeseci zatvora. Krajem novembra 2009. godine postaje ministrom sigurnosti BiH, i na tom mjestu ostaje do 2012. godine. Na Općim ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Ibrahim
Ime majke: Tima
Datum rođenja: 1. Aug. 1969.
Mjesto rođenja: Podgaj, Srebrenica
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Alma
Imena djece: Elma i Ibrahim

Stranačka Pripadnost

SDA

Član

Izvor: SDA

1990.

2017.

SDA Glavni odbor

Član

Izvor: Sadik Ahmetović

1997.

2009.

SDA Opštinski odbor Srebrenica

Predsjednik

Izvor: Sadik Ahmetović

1997.

2009.

SDA Predsjedništvo

Član

Izvor: Sadik Ahmetović

2005.

2009.

SDA

Potpredsjednik

Izvor: Sadik Ahmetović

2009.

2015.

SDA Savjet - Grupa za sigurnosnu politiku

Član

Izvor: Sadik Ahmetović

2009.

2013.

Nezavisni blok Predsjedništvo

Član

Izvor: Nezavisni blok / Sadik Ahmetović

2017.

-

Nezavisni blok

Član

Izvor: Nezavisni blok / Sadik Ahmetović

2017.

2019.

Obrazovanje

Osnovno

Osnovna škola u Srebrenici

Izvor: Sadik Ahmetovi?1984.

Srednje

Srednja medicinska škola u Zvorniku

Izvor: Sadik Ahmetovi?1988.

Visoko

Defektološki fakultet, Univerzitet u Tuzli

Izvor: Sadik Ahmetovi?2000.

Postdiplomski studij

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli

Izvor: Sadik Ahmetovi? / Rehabilitacijsko-edukacijski fakultet Tuzla

Ahmetovi? je po?etkom 2009. godine odbranio magistarsku tezu sa temom “Povezanost edukacijskog i društvenog statusa osoba sa ošte?enjem sluha na podru?ju Bosne i Hercegovine”, a pod mentorstvom prof. dr. Husnije Hasanbegovi?a.2009.

Doktorat

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli

Izvor: Sadik Ahmetovi?2015.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton 2006.
Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2002.
Izjava 2012.

Dodatni Prihodi

Nekretnine


Dokumenti:

Imovinski karton 2014.
Zemljište 501 m2

Vozila

Sudski i istražni postupci

Ušteđevina

Vrijednosni papiri

Istraživačke priče

Budžetske rezerve za liječenje i školovanje političara

Kompjuteri kao sredstvo za organizovani kriminal

Ministar Ahmetović očekuje zahtjev za blokadu Kelmendijeve imovine

"Bijeli hljeb" NEZARAĐENA PLAĆA