Igor Radojičić

Igor Radojičić

Bivši gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić je rođen 1966. godine u Banjoj Luci, gdje i danas živi sa suprugom Sanjom, kćerkom Anastasijom i sinom Filipom. U rodnom gradu je završio osnovnu i srednju školu, te diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu. Na istom fakultetu je godinama radio kao asistent i viši asistent. Ovaj istaknuti član SNSD-a u dva mandata je vršio funkciju predsjedavajućeg Narodne skupštine Republike Srpske. U periodu od 1988. do 1990. godine bio je član Predsjedništva Saveza socijalističke omladine BiH. Tokom 1991. godine počeo je raditi na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci kao asistent, a u zvanje višeg asistenta unaprijeđen je 2002. godine. Na ovom fakultetu je bio zaposlen do septembra 2003. godine. U periodu od 1998. do 2000. godine obavljao je poslove saradnika na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjoj Luci i Višoj tehničkoj školi u Doboju. Bio je generalni sekretar Demokratske socijalističke partije Republike Srpske koja 2002. godine sa Strankom nezavisnih socijaldemokrata formira Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD). Od 2015. godine je predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banja Luka. U Narodnu skupštinu (NS) RS-a prvi put je biran u sazivu 1998/2000. Na izborima 2000. godine nije obnovio mandat, ali je 2002. godine ponovo izabran u NS RS-a sa 3.365 glasova. U februaru 2006. godine pred kraj mandata postao je predsjednik ovog organa vlasti. Na općim izborima 2006. i 2010. godine ponovo je osvojio povjerenje glasača i ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Mićun
Ime majke: Dragica
Datum rođenja: 13. Sep. 1966.
Mjesto rođenja: Banja Luka
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Sanja
Imena djece: Anastasija i Filip

Stranačka Pripadnost

Demokratska socijalisti?ka partija RS

Član

Izvor: Igor Radojičić2002.

SNSD Predsjedništvo

Član

Izvor: SNSD--

Demokratska socijalisti?ka partija RS

Generalni sekretar

Izvor: Igor Radojičić

2000.

2001.

SNSD

Član

Izvor: Igor Radojičić

-----

Te godine Demokratska socijalistička partija RS i Stranka nezavisnih socijaldemokrata formiraju SNSD.

2002.

-

SNSD

Potpredsjednik

Izvor: Igor Radojičić

2007.

2015.

SNSD Izvršni odbor

Član

Izvor: SNSD

2007.

-

SNSD Glavni odbor

Član

Izvor: SNSD

2012.

-

SNSD Gradski odbor Banja Luka

Predsjednik

Izvor: SNSD

2015.

-

Obrazovanje

Osnovno

Osnovna škola u Banjoj Luci

Izvor: Igor Radoji?i?1981.

Srednje

Elektrotehni?ka škola u Banjoj Luci

Izvor: Igor Radoji?i?1985.

Visoko

Elektrotehni?ki fakultet u Banjoj Luci

Izvor: Elektrotehni?ki fakultet u Banjoj Luci / Igor Radoji?i?1991.

Magisterij

Elektrotehni?ki fakultet u Banjoj Luci

Izvor: Elektrotehni?ki fakultet u Banjoj Luci / Igor Radoji?i?

-----

Magistrirao na temi "Analiza signala varijabilnosti sr?anog ritma nekim metodama teorije haosa."2001.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

Revizorski izvještaj NS RS za 2007. godinu
Revizorski izvještaj NS RS za 2010. godinu
Imovinski karton 2002.
Imovinski karton 2006.
Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2014.

Imovinski karton 2016.

Nekretnine


Dokumenti:

Stan 80 m2
Garaža 16 m2

Vozila

Ušteđevina

Krediti

Vrijednosni papiri


Dokumenti:

Vrijednost dionica - Rafinerija ulja a.d. Modriča
Vrijednost dionica - Termomontaža a.d. Banjaluka

Istraživačke priče

Imovinski napredak političara

Politikom do profita

Profesori na vlasti