Mario Kordić

Mario Kordić

Mario Kordić, gradonačelnik Mostara, rođen je 1972. godine u Ludwigshafenu u Njemačkoj. Osnovnu školu je pohađao u Njemačkoj i Mostaru, a srednju je završio u Mostaru. Diplomirao je 1996. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirao je 2011. a doktorirao osam godina poslije. Po zanimanju je specijalista urolog. Član je Hrvatske demokratske zajednice BiH. Ljekarsku karijeru je počeo u Kliničkoj bolnici „Dubrava“ u Zagrebu. U Mostar se vraća 1996. godine i radi u porodičnoj firmi sestre i zeta. U Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru zapošljava se 2003. godine − prvo kao specijalizant, zatim kao specijalista urologije i na kraju kao voditelj Odsjeka za žensku urologiju i liječenje urinarne inkontinencije na Klinici za urologiju. Ugovor o radu prestao mu je 15. februara 2021. godine. Od 2016. do 2021. godine obavljao je funkciju direktora Doma zdravlja u Mostaru. Ranije je radio i kao savjetnik u Poliklinici „Mak“ u Mostaru, no kaže da više nije angažovan. Vijećnici Grada Mostara 16. februara 2021. godine su ga izabrali za gradonačelnika.   U imovinskom kartonu je naveo da posjeduje kuću u Podacama u Hrvatskoj koju je dobio u kompenzaciju za dugovanja iz vremena kada se bavio privatnim biznisom. Također posjeduje šumu u Mostaru koju je kupio s namjerom da gradi vikendicu te hotel u Frankenthalu u Njemačkoj koji ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Petar
Ime majke: Ljubica
Datum rođenja: 28. Jun. 1972.
Mjesto rođenja: Ludwigshafen, Njemačka
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Andrea
Imena djece: Luka Petar i Marta

Stranačka Pripadnost

HDZ BiH

ČlanObrazovanje

Visoko

Medicinski fakultet Sveu?ilišta u Zagrebu

Izvor: Službena biografija / Mario Kordi?1996.

Magisterij

Medicinski fakultet Sveu?ilišta u Zagrebu

Izvor: Službena biografija / Mario Kordi?2011.

Doktorat

Medicinski fakultet Sveu?ilišta u Zagrebu

Izvor: Službena biografija / Mario Kordi?2019.

Karijera i prihodi

Nekretnine


Dokumenti:

Kuca_70m2
Zemljiste_4500m2

Vozila


Dokumenti:

Imovinski karton 2020.

Ušteđevina