Denis  Lasić

Denis Lasić

Federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić je rođen 1974. godine u Mostaru gdje i danas živi sa suprugom Tinom s kojom ima četvero djece - Luku, Karlu, Petra i Laru. Diplomirao je na Prirodnoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, a magistrirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. Lasić je u Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ) od osnivanja stranke 1990. godine, a u periodu od 2005. do 2011. godine je bio predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Mostar. Više od deset godina je radio kao profesor Matematike u Srednjoj ekonomskoj školi u Mostaru te kao asistent na Sveučilištu u Mostaru. Političku karijeru počinje 2011. godine kada je postavljen na poziciju predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Funkciju federalnog ministra prometa i komunikacija, koju obnaša i danas, preuzima 2015. godine. Lasić je bio i član Nadzornog odbora Bor banke, a danas je predsjednik Upravnog odbora Hrvatskog športskog kluba „Zrinjski“. Lasić i njegova supruga Tina u Mostaru imaju dva stana − jedan od 71 m2, vrijedan 100.000 KM i drugi veličine 139 m2 čija je vrijednost 250.000 KM. Lasić je korisnik i porodičnog imanja u mjestu Polog. Na površini od 42.108 kvadrata su bespravno izgrađeni kuća i pomoćni objekti te bazen i sportski tereni. Lasić za CIN nije rekao kolika je vrijednost ovog imanja, ali kaže kako to „nije ništa specijalno“. U svom vlasništvu Lasić nema automobil, ali njegova supruga Tina posjeduje Hyundai ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Karlo
Ime majke: Sofija
Datum rođenja: 2. Feb. 1974.
Mjesto rođenja: Mostar
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Tina
Imena djece: Luka, Karla, Petar i Lara

Stranačka Pripadnost

HDZ BiH

Član

1990.

HDZ BiH Gradski odbor Mostar

Predsjednik

Izvor: Denis Lasić

2005.

2011.

Obrazovanje

Osnovno

Tre?a osnovna škola Mostar

Izvor: Denis Lasi?

1980.

1988.

Srednje

Srednja elektrotehni?ka škola u Mostaru

Izvor: Denis Lasi?

1988.

1992.

Visoko

Prirodnoslovno-matemati?ki fakultet Sveu?ilišta u Mostaru

Izvor: Denis Lasi?

1993.

1999.

Magisterij

Prirodno-matemati?ki fakultet u Sarajevu

Izvor: Denis Lasi?

2010.

2012.

Karijera i prihodi

Nekretnine


Dokumenti:

Stan_71m2
Stan_139m2
Imanje_22841m2
Imanje_19267m2

Vozila