Meliha Hadžihasanović

Meliha Hadžihasanović

Predsjednica Općinskog suda u Gračanici Meliha Hadžihasanović je rođena 1958. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1981. godine. Veći dio radnog vijeka provela je radeći u firmama i institucijama u rodnom gradu. Nakon što je diplomirala, odradila je pripravnički staž u Drvnoj industriji „Jadrina“. U ovom preduzeću je sve do 1991. godine radila na pozicijama referenta općih poslova te rukovodioca općih i kadrovskih poslova. U ratnom periodu je bila sekretarka Skupštine Općine Gračanica, a potom i sekretarka Općinskog vijeća Gračanice. Pravosudnu karijeru započinje 1997. godine kao sutkinja Općinskog suda u Gračanici. Na ovoj funkciji je bila do februara 2004. kada je usljed reforme pravosuđa u ovom sudu došlo do smanjenja broja sudija. Posao sutkinje nastavlja raditi u Općinskom sudu u Živinicama. Tu se zadržala do 2007. kada je imenovana za predsjednicu Općinskog suda u Gračanici. Na toj poziciji je i danas. Nakon smrti roditelja sa bratom je naslijedila kuću, vikendicu i zemljište u Gračanici. Od roditelja je, također, naslijedila i dio šume. Zajedno sa kćerkama ima kuću sa zemljištem u Gračanici, imovinu koju je stekla u braku sa pokojnim suprugom.
Ime oca: Sulejman
Ime majke: Emina
Datum rođenja: 27. Jan. 1958.
Mjesto rođenja: Gračanica
Bračno stanje:
Supružnik:
Imena djece: Maida i Nihada

Stranačka Pripadnost

Imovina sudija i tužilacaObrazovanje

Visoko

Pravni fakultet u Sarajevu

Izvor: Meliha Hadžihasanovi?1981.

Karijera i prihodi

Nekretnine


Dokumenti:

Zemljiste_113m2
Kuca_Dvoriste_335m2
Kuca_Dvoriste_440m2
Zemljiste_2140m2
Zemljiste_12123m2

Vozila

Krediti