Milorad  Novković

Milorad Novković

Bivši predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH Milorad Novković je rođen u Srpcu 1950. godine. Diplomirao je 1975. godine na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Dvije godine kasnije polaže pavosudni ispit, kada i započinje pravosudnu karijeru kao sudija Općinskog suda u Tuzli. Od 1983. do 1993. godine je radio kao sudija i predsjednik Okružnog suda u Tuzli. Kao advokat je radio u advokatskoj kancelariji u Beogradu od 1994. do 2001. godine kada je izabran za sudiju Apelacionog suda u Brčko distriktu. Tri godine poslije postaje predsjednik Okružnog suda u Banjoj Luci. Od 2006. do 2014. godine je bio član i predsjednik VSTV-a. Od 2016. godine je predsjednik Vrhovnog suda FBiH. Novković nema nekretnina u BiH, a od 2002. godine sa suprugom Ljiljanom posjeduje stan u Beogradu koji je kupio za 130.000 maraka. Stan koji je u Beogradu kupio u vrijeme kada je radio kao advokat je prodao i novac dao sinu Mladenu. Odlaskom iz Banje Luke u Sarajevo prodao je stan od 39 metara kvadratnih i u Beogradu kupio stan drugom sinu. „Ja sam kao sudija kupio samo jedan stan i to ovaj stan koji sam kupio u Banjaluci, a ovi moji prethodni stanovi nemaju veze sa mojim sudskim poslom“, rekao je Novković novinarima CIN-a. Posjeduje automobil Golf 2, star 27 godina i sa suprugom je uštedio 16.200 eura.
Ime oca: Živojin
Ime majke: Radojka
Datum rođenja: 16. Feb. 1950.
Mjesto rođenja: Srbac
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Ljiljana
Imena djece: Mladen i Nenad

Stranačka Pripadnost

Imovina sudija i tužilacaObrazovanje

Visoko

Pravni fakultet u Sarajevu

Izvor: Milorad Novkovi?1975.

Karijera i prihodi

Dodatni Prihodi

Nekretnine


Dokumenti:

Izvod iz katastra (68m2)
Izvod iz katastra (93m2)

Vozila

Ušteđevina

Istraživačke priče

Objavljena primanja članova VSTV-a

Sve više prijava korupcije – sve manje suđenja