Adisa Zahiragić

Adisa Zahiragić

Sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu Adisa Zahiragić je rođena 1956. godine u Mostaru. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu, a na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu je stekla zvanje magistrice žurnalističkih nauka. Veći dio radnog vijeka provela je radeći na sudovima u glavnom gradu BiH. Od 1990. godine bila je sutkinja Općinskog suda za prekršaje sarajevske općine Novi Grad, a četiri godine kasnije imenovana je za sutkinju Općinskog suda I. Nakon reforme pravosuđa 2003. godine svoj rad nastavlja na Općinskom sudu da bi 2006. bila imenovana za sutkinju Kantonalnog suda gdje je radila i kao predsjednica Krivičnog odjeljenja. Zahiragić je dugogodišnja aktivistica nevladinih organizacija koje u fokusu svog djelovanja imaju položaj žena u društvu, a od 2009. godine je predsjednica Udruženja žena sudija u Bosni i Hercegovini. Edukatorica je Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH (CEST) i Vijeća Evrope za BiH u oblasti ljudskih prava. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu više od deset godina je voditeljica pravne klinike za predmet Krivično procesno pravo (simulacija suđenja). Zahiragić i članovi njene porodice imaju pet stanova u Sarajevu i jedan u Neumu. Osim toga, imaju i apartman na Bjelašnici i vikendicu u sarajevskom naselju Pazarić. Za CIN je rekla da ona i suprug godinama imaju visoka primanja.
Ime oca: Benjamin
Ime majke: Rukija
Datum rođenja: 4. Jun. 1956.
Mjesto rođenja: Mostar
Bračno stanje: Udata
Supružnik: Jusuf
Imena djece: Nedim i Nerma

Stranačka Pripadnost

Imovina sudija i tužilacaObrazovanje

Visoko

Pravni fakultet u Sarajevu

1975.

1979.

Magisterij

Fakultet politi?kih nauka u Sarajevu

Izvor: Adisa Zahiragi?2013.

Karijera i prihodi

Nekretnine


Dokumenti:

Zemljisnoknjizni izvadak (11,55 m2)
Zemljisnoknjizni izvadak (14 m2)
Zemljisnoknjizni izvadak (15 m2)
Zemljisnoknjizni izvadak (73 m2)
Zemljisnoknjizni izvadak (86 m2)
Zemljisnoknjizni izvadak (96 m2)

Zemljisnoknjizni izvadak (204 m2)
Zemljisnoknjizni izvadak (1016 m2)
Zemljisnoknjizni izvadak (1070 m2)
Zemljisnoknjizni izvadak (1329 m2)
Zemljisnoknjizni izvadak (1501 m2)

Vozila