Milena  Rajić

Milena Rajić

Milena Rajić, bivša sutkinja Općinskog suda u Sarajevu, rođena je 1956. godine u Bihaću. Pravni fakultet je završila u glavnom gradu BiH nakon čega u prvoj polovini 80-ih godina radi kao pravnik u sarajevskim firmama „Alhos“ i „Graming RO Hidrometal“, a potom i kao voditeljica postupka za naknadu štete u Tehičko-remontnom zavodu iz Hadžića. Sudijsku karijeru počinje 1986. godine u Osnovnom sudu I u Sarajevu gdje provodi narednih šest godina − do rata 1992. godine kada prekida pravosudnu karijeru. Nakon rata od 1998. godine radi kao bilježnik u Komisiji za imovinskopravne poslove izbjeglica i raseljenih osoba, a pet godina kasnije ponovo se vraća u Općinski sud u Sarajevu. Tokom sudijske karijere i sama se našla na optuženičkoj klupi. Optužena je u tri krivična predmeta: Kurir, Kurir 2 i Pravda. Na teret joj je stavljeno da je kao sutkinja postupala suprotno zakonu, odnosno da je donosila nezakonite presude koje su dovele do preknjižavanja nekretnina zbog čega je i suspendovana u aprilu 2017. godine. Protiv nje je vođen i disciplinski postupak. U februaru 2011. godine Visoko sudsko i tužilačko vijeće joj je izreklo javnu opomenu zbog kašnjenja u izradi sudijskih odluka. Nakon suspenzije je nastavila primati sudijsku plaću od oko tri hiljade KM. Iako se u posjedu sutkinje i njenog supruga Đurka nalaze stan na Palama kod Sarajeva, stan u Novom Sadu, vikendica sa zemljištem u Inđiji ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Gojko
Ime majke: Milka
Datum rođenja: 11. Apr. 1956.
Mjesto rođenja: Bihać
Bračno stanje: Udata
Supružnik: Đurko
Imena djece: (dvoje djece)

Stranačka Pripadnost

Imovina sudija i tužilacaObrazovanje

Visoko

Pravni fakultet u Sarajevu

Izvor: VSTVKarijera i prihodi

Nekretnine


Dokumenti:

Izvod iz katastra (23m2)
Izvod iz katastra (12 m2)
Izvadak iz knjige položenih ugovora 61,7 m2
Zemljisnoknjizni izvadak (1.950 m2)
Zemljisnoknjizni izvadak (47.235 m2)
Zemljisnoknjizni izvadak (67 m2)

Izvod iz katastra (567 m2)
Zemljisnoknjizni izvadak (12.470 m2)
Zemljisnoknjizni izvadak (49500 m2)

Sudski i istražni postupci


Dokumenti:

Optuznica_Pravda
Optuznica_Kurir1
Optuznica_Kurir2
Disciplinski postupak Rajic

Krediti

Istraživačke priče

Sutkinja Fazlagić raskućila žrtve holokausta