Alida Nađ-Mađarac

Alida Nađ-Mađarac

Sutkinja Okružnog privrednog suda u Bijeljini Alida Nađ-Mađarac rođena je 1952. godine u Banovićima. Pravni fakultet je završila u Beogradu. Pravosudnu karijeru je počela kao pripravnik u Osnovnom sudu u Bijeljini gdje je kasnije radila i kao sutkinja. Od 1996. do 2001. godine bavila se advokaturom, a nakon toga je opet radila kao sutkinja Osnovnog suda u Bijeljini. Od maja 2010. godine je sutkinja Okružnog privrednog suda u Bijeljini. Uglavnom radi na predmetima stečaja i likvidacije. Tokom 2017. i 2018. godine je bila suspendovana zbog sudskog postupka koji je vođen protiv nje. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini ju je optužilo da je kao sutkinja Okružnog privrednog suda imenovala tri stečajna upravnika u više stečajnih postupaka. Tužilaštvo je tvrdilo da, prema Zakonu o stečajnom postupku Republike Srpske, stečajni upravnik može voditi samo jedan postupak, a u izuzetnim slučajevima dva. Osnovni sud u Zvorniku ju je oslobodio krivice, ističući da Tužilaštvo nije dokazalo da je počinila krivično djelo. Ovu presudu je potvrdio i Okružni sud u Bijeljini. Sutkinja Nađ-Mađarac nema nekretnina, živi u Bijeljini i ima dvoje djece. Članica je Upravnog odbora Veterinarske stanice „Bijeljina“ u kojoj posjeduje 30 posto dionica. Veterinarska stanica je u 2017. godini imala 523.188 KM prihoda. Odbila je razgovarati sa novinarima Centra za istraživačko novinarstvo. ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Stevan
Ime majke: Fikreta
Datum rođenja: 3. Jul. 1952.
Mjesto rođenja: Banovići
Bračno stanje: Udovica
Supružnik:
Imena djece: Sandro i Nela

Stranačka Pripadnost

Imovina sudija i tužilacaObrazovanje

Visoko

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Izvor: VSTVKarijera i prihodi

Nekretnine


Dokumenti:

Zemljisnoknjizni izvadak (759m2)
Zemljisnoknjizni izvadak (55m2)

Sudski i istražni postupci


Dokumenti:

Drugostepena presuda

Vrijednosni papiri