Oleg Čavka

Oleg Čavka

Tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine (BiH) Oleg Čavka rođen je 1968. godine u Sarajevu, gdje je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu zaposlio se 1999. godine. U ovoj instituciji obavljao je poslove pripravnika, stručnog saradnika, sekretara, glasnogovornika, a 2005. godine je imenovan za tužioca. Novinarima Centra za istraživačko novinarstvo je rekao da je radio u Odjelu općeg kriminaliteta, uglavnom na predmetima organizovanog kriminala i prodaje droge. Tužilačku karijeru 2010. godine nastavlja u Tužilaštvu BiH. Imenovan je za tužioca Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju, a trenutno je i rukovodilac Odjela za međunarodnu pravnu pomoć. Živi u majčinoj kući i nije vlasnik nekretnina. Posjeduje dva auta i 3.500 maraka ušteđevine. Oženjen je Tamarom koja radi u Službi za zajedničke poslove institucija BiH i ima jedno dijete. Disciplinski je kažnjen jednom i to zbog toga što je uništio zapisnik sa ispitivanja svjedoka i uposlenicima dvije institucije slao informacije neprimjerenog sadržaja. Čavka je priznao ove prekršaje i sklopio sporazum sa Uredom disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV). Kažnjen je smanjenjem plate od deset posto na period od šest mjeseci. Iako su mediji više puta izvještavali da se protiv njega vode istrage zbog primanja mita i zloupotrebe Čavka niti u jednom slučaju nije optužen. Za CIN je rekao: „Postoje određene strukture u pravosuđu BiH koje su politički povezane sa ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Željko
Ime majke: Dušanka
Datum rođenja: 29. Mar. 1968.
Mjesto rođenja: Sarajevo
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Tamara
Imena djece: Kristijan

Stranačka Pripadnost

Imovina sudija i tužilacaObrazovanje

Visoko

Pravni fakultet u Sarajevu

Izvor: Službena biografija / Oleg ?avka / Pravni fakultet1999.

Karijera i prihodi

Nekretnine


Dokumenti:

Zemljisnoknjizni izvadak 53m2
Zemljisnoknjizni izvadak 404m2)

Vozila

Sudski i istražni postupci


Dokumenti:

Disciplinski postupak Čavka

Ušteđevina

Krediti

Istraživačke priče

Analiza ostavke