Snežana Savić

Snežana Savić

Snežana Savić je sudija Ustavnog suda Republike Srpske od 2012. godine. Završetkom dodiplomskog studija 1981. godine počinje raditi kao pripravnica u Općini Laktaši. Kasnije se zapošljava kao asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci na kojem je od 2004. godine redovna profesorica. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru je 17 godina predavala Metodologiju prava i društvenih nauka. Od 2008. godine je član Akademije nauka i umjetnosti RS-a. U Narodnu skupštinu RS-a je izabrana 1998. godine kao poslanik Srpskog narodnog saveza Republike Srpske – Biljana Plavšić. Na toj funkciji je bila pola godine. Dvije godine, od 2000, je bila sutkinja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Od 2007. godine je članica Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine RS-a, a od 2009. do 2012. i savjetnica predsjednika Narodne skupštine RS-a. Snežana u Banjoj Luci sa suprugom Zvonkom posjeduje četverosoban stan od 105 m2 koji joj je Vlada RS-a dodijelila 2001. godine u zamjenu za njen prijašnji stan. Njen suprug posjeduje kuću sa dvorištem, veličine 504 kvadratna metra. On je 1997. osnovao firmu „Comesgrafika“ d. o. o. Savić nije htjela razgovarati sa novinarima Centra za istraživačko novinarstvo.
Ime oca: Savo
Ime majke:
Datum rođenja: 19. Dec. 1958.
Mjesto rođenja: Banja Luka
Bračno stanje: Udata
Supružnik: Zvonko
Imena djece: Matej

Stranačka Pripadnost

Imovina sudija i tužilacaObrazovanje

Visoko

Pedagoška akademija u Banja Luci

Izvor: Službena biografija1979.

Visoko

Pravni fakultet u Banja Luci

Izvor: Službena biografija1981.

Magisterij

Pravni fakultet u Banja Luci

Izvor: Službena biografija1989.

Doktorat

Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Izvor: Službena biografija1993.

Karijera i prihodi

Nekretnine


Dokumenti:

Zemljisnoknjizni izvadak (105m2)
Posjedovni list (2.468 m2)
Posjedovni_List (504m2)

Kompanije


Dokumenti:

Rjesenje o registraciji (Comesgrafika d.o.o.)