Želimir Lepir

Želimir Lepir

Bivši glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banje Luke Želimir Lepir rođen je 1950. godine u Srpcu. Nakon što je diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1975. godine, počeo je raditi kao pripravnik na tadašnjem Opštinskom sudu „Srbac“. Na ovom sudu je proveo 11 godina radeći kao sudija, zamjenik predsjednika, a kasnije i kao predsjednik Suda. Od januara 1986. do novembra 1992. godine je u rodnom Srpcu radio i kao javni tužilac u tamošnjem Osnovnom javnom tužilaštvu. Kao advokat radio je skoro 12 godina, od aprila 1994. godine. U razgovoru sa novinarima Centra za istraživačko novinarstvo kaže da je, kada je ukinut Opštinski sud u Srpcu, aplicirao za poziciju sudije na Okružnom sudu u Banjoj Luci. Tu je radio do januara 2012. godine kao sudija i predsjednik Odjeljenja za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala. Poslije sudijske vratio se karijeri tužioca. Imenovan je na poziciju glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banje Luke gdje je bio dva mandata, nakon čega je penzionisan. Novinarima CIN-a je rekao da ima staru Fiat Pandu koja vrijedi oko 500 maraka i koja mu služi za odlazak u lov i ribolov, a da na posao dolazi autobusom. Živi sa suprugom u selu Srbac na porodičnom imanju. Ima dvojicu sinova od kojih jedan živi u stanu u Srpcu gdje ima i poslovni prostor. Drugi sin živi sa porodicom u stanu u Banjoj Luci. ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Ilija
Ime majke: Nada
Datum rođenja: 1. Dec. 1950.
Mjesto rođenja: Srbac
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Zora
Imena djece: Predrag i Braniša

Stranačka Pripadnost

Imovina sudija i tužilacaObrazovanje

Visoko

Pravni fakultet u Sarajevu

Izvor: Pravni fakultet u Sarajevu1975.

Karijera i prihodi

Nekretnine


Dokumenti:

Posjedovni list (2050m2)
Zemljisnoknjizni izvadak (21,24 m2)
Zemljisnoknjizni izvadak (28,87m2)
Zemljisnoknjizni izvadak (77m2)
Zemljisnoknjizni izvadak (6012 m2)
Zemljisnoknjizni izvadak (9604 m2)

Zemljisnoknjizni izvadak (5146 m2)
Zemljisnoknjizni izvadak (6335m2)
Posjedovni list (15625 m2)
Izvadak iz knjige položenih ugovora(70m2)

Vozila

Ušteđevina

Istraživačke priče

Specijalni tužioci usitnjavaju krupni kriminal