Vojin Mitrović

Vojin Mitrović

Vojin Mitrović, ministar prometa i komunikacija BiH, rođen je 1961. godine u bijeljinskom selu Donji Brodac. Sa suprugom Nelom živi u Bijeljini i ima dvoje djece - Stefana i Jelenu. Osnovnu i srednju školu je završio u rodnom gradu, dok je diplomu mašinskog inžinjera stekao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu gdje je 1999. magistrirao, a zatim i doktorirao 2007. godine. Odmah nakon diplomiranja 1984. godine kratko je radio na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sada, a zatim u fabrici „Majevica“ u Bačkoj Palanci. Sljedeće godine se zapošljava u Fabrici savitljivih cijevi i vratila „Panaflex“ u Bijeljini, koja je tada poslovala pod imenom UNIS „Mladost“. U „Panaflexu“ je radio do 1992. godine kada postaje direktor u svojoj novoosnovanoj firmi „Oktan promet“. Devet godina kasnije Mitrović u procesu privatizacije kupuje jedan dio „Panaflexovih“ akcija, a 2007. i njegova firma kupuje dio tog preduzeća. Član Saveza nezavisnih socijaldemokrata postao je 2005, a iz nje je istupio 2012. godine. Dvije godine kasnije pred opće izbore u BiH postao je član Narodnog demokratskog pokreta i na tim izborima u oktobru dobija poslanički mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Mjesec dana nakon izbora istupa iz NDP-a i ponovo postaje član SNSD-a. Mitrović je jedan od dva poslanika iz afere „Dva papka“ uz čiju pomoć je formirana Vlada RS-a. Na Opštim izborima 2018. godine je osvojio mandat ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Rajko
Ime majke: Marija
Datum rođenja: 27. Apr. 1961.
Mjesto rođenja: Donji Brodac, Bijeljina
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Nela
Imena djece: Stefan i Jelena

Stranačka Pripadnost

Savez komunista Jugoslavije

Član

Izvor: Vojin Mitrović

1979.

1990.

SNSD

Član

Izvor: Vojin Mitrović

2005.

2012.

SNSD Opštinski odbor Bijeljina

Predsjednik

Izvor: Vojin Mitrović

2008.

2010.

SNSD Predsjedništvo

Član

Izvor: Vojin Mitrović

2014.

-

SNSD Glavni odbor

Član

Izvor: Vojin Mitrović

2014.

-

SNSD

Član

Izvor: Vojin Mitrović

2014.

-

NDP

Član

Izvor: Vojin Mitrović

2014.

2014.

Obrazovanje

Osnovno

Osnovna škola u Donjem Brodcu

Izvor: Vojin Mitrovi?1975.

Srednje

Srednja Tehni?ka škola u Bijeljini

Izvor: Vojin Mitrovi?

1975.

1979.

Visoko

Fakultet tehni?kih nauka u Novom Sadu, smjer mašinstvo

Izvor: Vojin Mitrovi?

1979.

1984.

Magisterij

Fakultet tehni?kih nauka u Novom Sadu

Izvor: Vojin Mitrovi?1999.

Doktorat

Fakultet tehni?kih nauka u Novom Sadu

Izvor: Vojin Mitrovi?2007.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton 2014.

Dodatni Prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton 2018.

Nekretnine


Dokumenti:

Kuća sa zemljištem i objektima 2560 m2
Kuća sa dvorištem 1179 m2
Zemljište 23353 m2
Zemljište 70 m2
Zemljište 11304 m2
Zemljište 22000 m2

Zemljište 27089 m2
Poslovni prostor 27 m2
Poslovni prostor 23 m2
Kuća sa dvorištem 461 m2
Zemljište 6865 m2
Zemljište 11182 m2

Zemljište 4000 m2
Zemljište 416 m2
Zemljište 438 m2
Stan 93 m2 i garaža 18 m2
Stan 81 m2

Vozila

Kompanije


Dokumenti:

Šipad-Komerc d.o.o.
Oktan promet d.o.o.
Panaflex a.d.

Krediti

Vrijednosni papiri

Izvor: Vojin Mitrović / Banjalučka berza / Imovinski karton iz 2014. godine


Dokumenti:

Vrijednost dionica - PD Semberija a.d. Bijeljina
Vrijednost dionica - JP Komunalac a.d. Bijeljina
Vrijednost dionica - Pošte Srpske a.d. Banja Luka

Istraživačke priče

Privatni interesi jači od zakona

Do ugovora uz pomoć prijatelja