Semiha Borovac

Semiha Borovac

Bivša ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BiH) Semiha Borovac je rođena 1955. godine u Sarajevu. Tu i živi sa suprugom Miralemom sa kojim ima kćerke Amilu i Amru. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1977. godine, a 2000. godine je položila pravosudni ispit za poslove advokature i pravosuđa. Od 1992. godine je članica Stranke demokratske akcije (SDA). U ovoj stranci je bila sekretarka Kantonalnog odbora SDA, predsjedavajuća III, IV i V kongresa SDA, a u zadnjih deset godina bila je članica Glavnog odbora SDA. U ovo je tijelo je izabrana i na Kongresu SDA, održanom u septembru 2019. godine. Po završetku pravnog fakulteta Borovac je radila kao stručna saradnica u Vijeću Saveza sindikata Republike BiH, a potom je, zaposlivši se u Općini Novo Sarajevo, narednih 13 godina obavljala različite funkcije: upravna inspektorica, sekretarka, pomoćnica sekretara i v.d. šefa Kabineta načelnika. Od 1996. godine bila je zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH (FBiH) i zamjenica ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo. Od 2000. do 2005. godine bila je zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo a uporedo s tim i delegatkinja u Domu naroda Parlamenta FBiH. Nakon Parlamenta je imenovana za gradonačelnicu Sarajeva. Na ovoj poziciji je bila do 2009. godine, nakon čega je ostvarila pravo na naknadu plaće nakon prestanka funkcije. Prema ovom osnovu, od marta 2009. do marta 2010. godine ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Mehmed
Ime majke: Sanija
Datum rođenja: 2. Mar. 1955.
Mjesto rođenja: Sarajevo
Bračno stanje: Udata
Supružnik: Miralem
Imena djece: Amila i Amra

Stranačka Pripadnost

SDA

Članica

Izvor: Semiha Borovac

1992.

-

SDA Kantonalni odbor Sarajevo

Sekretar

Izvor: Semiha Borovac

2000.

2004.

SDA Komisija za statut i poslovnik

Članica

Izvor: Semiha Borovac

2002.

2009.

SDA Glavni odbor

Članica

Izvor: Semiha Borovac

2005.

2015.

SDA Glavni odbor

Članica

Izvor: SDA

2019.

-

Obrazovanje

Osnovno

Osnovna škola "Ahmet Fetahagi?" Sarajevo

Izvor: Semiha Borovac

1961.

1969.

Srednje

Druga gimnazija "Ognjen Prica" Sarajevo

Izvor: Semiha Borovac

1969.

1973.

Visoko

Pravni fakultet u Sarajevu

Izvor: Semiha Borovac

1973.

1977.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton 2002.
Izjava 2015.

Dodatni Prihodi

Nekretnine


Dokumenti:

Zemljište 337 m2
Kuća 67 m2
Vikendica i zemljište 2335 m2
Zemljište 151 m2
Zemljište 5330 m2
Garaža 12 m2

Poslovni prostor 64 m2
Poslovni prostor 48 m2
Stan 72 m2
Imovinski karton 2014.
Stan 60 m2

Vozila

Kompanije


Dokumenti:

UR Pizzeria i bistro Happy

Krediti

Istraživačke priče

Analiza ostavke

Revolucija civilnog društva u BiH

Savjetnici po stranačkoj i krvnoj vezi

Do državne službe preko savjetničke pozicije

Imovina članova Vijeća ministara BiH u CIN-ovoj bazi