Rajko Dukić

Rajko Dukić

Predsjednik kompanije „Boksit“ iz Milića Rajko Dukić je rođen 1943. godine u selu Bogošnica blizu Krupnja u Srbiji. Odrastao je u Milićima u Bosni i Hercegovini (BiH), gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju je završio u Vlasenici, a fakultetsku diplomu je stekao u Beogradu, na Rudarsko-geološkom fakultetu. Sa suprugom Milankom ima sina Aleksandra i kćerku Mariju. Zvanično nije član niti jedne političke stranke. Prije rata je bio član Komunističke partije Jugoslavije, a neposredno pred rat u BiH osnovao je Stranku demokratskih reformi. Ova stranka nije aktivna, a prema podacima iz Općinskog suda u Tuzli, nikad nije izbrisana iz registra. Bio je i u rukovodstvu Srpske demokratske stranke (SDS). Cijeli radni vijek je proveo u preduzeću „Boksit“ iz Milića, nekada državnom rudarskom preduzeću koje je u međuvremenu transformirano u akcionarsko društvo. U ovom preduzeću je počeo da radi kao pripravnik, a poslije je napredovao do direktorske funkcije. Od 2012. godine je na poziciji predsjedavajućeg Upravnog odbora, a time i predsjednika kompanije „Boksit“. U isto vrijeme je i direktor Radio „Birač“, kojeg je osnovalo akcionarsko društvo „Boksit“ iz Milića. Zajedno sa suprugom Milankom i sinom Aleksandrom, te aktualnim načelnikom Milića Momirom Lazarevićem, Dukić je suvlasnik preduzeća „Mileks“. Preko ovog preduzeća Dukić ima suvlasništvo u „Boksitu“, kao i u akcionarskim društvima „Drina osiguranje“ i „Farma koka nosilja“. Dukić i članovi njegove obitelji imaju brojnu imovinu u BiH ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Svetozar
Ime majke: Ljubinka
Datum rođenja: 21. Sep. 1943.
Mjesto rođenja: Bogoštica, Srbija
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Milanka
Imena djece: Aleksandar i Marija

Stranačka Pripadnost

Savez komunista Jugoslavije

Član

Izvor: Rajko Dukić1988.

Stranka demokratskih reformi

Osnivač / Počasni predsjednik*

Izvor: Rajko Dukić

-----

*Prema podacima iz Općinskog suda u Tuzli, Stranka nikad nije izbrisana iz registra

1990.

SDS Glavni odbor

Član

Izvor: Rajko Dukić

1991.

1992.

SDS Izvršni odbor

Predsjednik

Izvor: Rajko Dukić

1991.

1992.

Obrazovanje

Osnovno

Osnovna škola Mili?i

Izvor: Rajko Duki?, "Tri uspješne pri?e"1959.

Srednje

Gimnazija u Vlasenici

Izvor: Rajko Duki?, "Tri uspješne pri?e"1963.

Visoko

Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu

Izvor: Rajko Duki?, "Tri uspješne pri?e"1967.

Magisterij

Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu

Izvor: Rajko Duki?, "Tri uspješne pri?e"1977.

Karijera i prihodi

Dodatni Prihodi

Nekretnine


Dokumenti:

Stan 127 m2
Kuća i zemljište 765 m2
Zemljište 920 m2
Stan 43 m2
Vikendica i zemljište 1028 m2
Stan 89 m2

Stan 80 m2
Stan 82 m2
Zemljište 996 m2
Zemljište 1201 m2
Zemljište 1840 m2
Zemljište 1932 m2

Zemljište 1169 m2
Stan 25 m2
Stan 21 m2
Stan 34 m2
Zemljište 1431 m2
Zemljište 690 m2

Zemljište 5381 m2
Zemljište 78 m2
Zemljište 2868 m2
Zemljište 1563 m2
Zemljište 1595 m2
Zemljište 3287 m2

Zemljište 11024 m2

Kompanije

*Najveći pojedinačni vlasnik Drina osiguranja je firma Mileks u kojoj je Rajko Dukić suvlasnik

Lično*Farma koka nosilja a.d.Uzgoj peradiMilići             Supruga MilankaBT Company d.o.o.OsnivačTrgovina na velikoBeograd100 %             

Dokumenti:

Mileks d.o.o.
Farma koka nosilja a.d.
Boksit a.d.
Drina osiguranje a.d.
BT Company d.o.o.

Sudski i istražni postupci