Ranko Škrbić

Ranko Škrbić

Ranko Škrbić je rođen 10. aprila 1961. godine u Banjoj Luci. Sa suprugom Nevenom ima dvije kćerke - Ninu i Natašu. U Banjoj Luci je završio gimnaziju gdje je i 1986. godine diplomirao na Medicinskom fakultetu. Magistrirao je 1991. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao 1994. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Prvo zaposlenje Škrbić je dobio 1986. godine u Domu zdravlja „Laktaši“. Naredne godine počinje akademsku karijeru na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci kao asistent, da bi 2002. godine postao vanredni profesor i šef Katedre za farmakologiju. U zvanje redovnog profesora biran je 2009. godine. Kao kadar Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) postao je 2006. godine ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske (RS). Tu dužnost je obavljao sve do 2013. godine. Bio je i ambasador Bosne i Hercegovine (BiH) u Srbiji tokom 2014. i 2015. godine. Nakon toga izabran je za dekana Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci. U Laktašima posjeduje malo više od dva duluma zemljišta, a njegove kćerke su suvlasnice kuće i stana u Banjoj Luci. Kćerka Nina posjeduje još jedan stan u ovom gradu. Ranko Škrbić je osnivač i vlasnik firme za inženjering i konsalting QUANTUM d.o.o. Sa partnerom Stanislavom Čađom je osnovao firmu METAKO2 d.o.o. Banja Luka, ali više nije njezin vlasnik. Škrbićeva kćerka Nina je početkom 2016. godine sa Goricom Dodik, kćerkom Milorada Dodika, te Anom ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Slavko
Ime majke:
Datum rođenja: 10. Apr. 1961.
Mjesto rođenja: Banja Luka
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Nevena
Imena djece: Nina i Nataša

Stranačka Pripadnost

SNSD

ČlanSNSD Glavni odbor

Član

Izvor: Savez nezavisnih socijaldemokrata

2015.

Obrazovanje

Visoko

Medicinski fakultet u Banjoj Luci

Izvor: Univerzitet u Banjoj Luci1986.

Magisterij

Prirodno-matemati?ki fakultet u Zagrebu

Izvor: Univerzitet u Banjoj Luci1989.

Doktorat

Medicinski fakultet u Beogradu

Izvor: Univerzitet u Banjoj Luci1994.

Karijera i prihodi

Dodatni Prihodi

Nekretnine


Dokumenti:

Zemljište 226 m2
Kuća i zemljište 280 m2
Stan 121 m2
Stan 152 m2
Zemljište 2145 m2

Kompanije


Dokumenti:

Metako2 d.o.o.
Quantum d.o.o.
ZU Apoteka Green Line
Zdravija d.o.o.

Istraživačke priče

"Bijeli hljeb" NEZARAĐENA PLAĆA