Dragan Mektić

Dragan Mektić

Dragan Mektić je rođen 1956. godine u Gornjim Vijačanima kod Prnjavora. Sa suprugom Veselinkom ima dvije kćerke - Danijelu i Branku. Osnovnu školu je završio u Prnjavoru, a srednju Mašinsko-metalnu u Banjoj Luci. školovanje nastavlja u Zagrebu gdje je 1979. godine završio Višu upravnu školu. Deset godina kasnije u Zagrebu završava i studij unutrašnjih poslova. Karijeru policajca započinje 1980. godine u Općinskom sekretarijatu za unutrašnje poslove u Prnjavoru gdje je do početka rata u Bosni i Hercegovini (BiH) 1992. godine radio kao pomoćnik komandira u Stanici policije, a zatim i kao pripadnik Službe općeg kriminaliteta te kao inspektor za suzbijanje privrednog kriminala. Rat je proveo kao zamjenik komandira Policije u Prnjavoru, a od 1995. do 1997. godine i kao načelnik Stanice policije Prnjavor. Naredne dvije godine bio je neraspoređen, a dobio je i rješenje o penzionisanju, ali u mirovinu nikada nije otišao. Početak reforme obavještajnog sistema u BiH Mektiću je donio novi angažman u Sektoru bezbjednosti Republike Srpske (RS). Karijeru obavještajca počinje 2000. godine kao inspektor u Obavještajno-bezbjedonosnoj službi (OBS) RS-a, a potom postaje načelnik Operativnog centra OBS-a Banja Luka.  Političku karijeru počinje 2003. godine kada je imenovan za zamjenika ministra sigurnosti BiH. Nakon tri godine prelazi na čelo Agencije za poslove sa strancima BiH. U politiku se vraća u aprilu 2015. godine kao ministar sigurnosti BiH. Kao ministar sigurnosti imao je mjesečna primanja ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Milan
Ime majke: Marta
Datum rođenja: 24. Dec. 1956.
Mjesto rođenja: Gornji Vijačani, Prnjavor
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Veselinka
Imena djece: Danijela i Branka

Stranačka Pripadnost

SDS

Član

Izvor: SDSObrazovanje

Osnovno

Osnovna škola Prisoje, Prnjavor

Izvor: Dragan Mekti?

1963.

1971.

Srednje

Srednja mašinska metalna škola, Banja Luka

Izvor: Dragan Mekti?

1971.

1974.

Visoko

Viša upravna škola Zagreb

Izvor: Dragan Mekti?

1977.

1979.

Visoko

Fakultet za unutrašnje poslove Zagreb

Izvor: Dragan Mekti? / Službena biografija

1987.

1989.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

Izjava 2015.

Nekretnine


Dokumenti:

Izjava 2015.
Stan 46 m2
Imovinski karton 2018.

Vozila


Dokumenti:

Izjava 2015.

Sudski i istražni postupci


Dokumenti:

Optuznica-2019

Ušteđevina

Krediti

Vrijednosni papiri

Istraživačke priče

Imovina članova Vijeća ministara BiH u CIN-ovoj bazi