Ibro Berilo

Ibro Berilo

Načelnik Trnova Ibro Berilo je rođen 1961. godine u Lukavcu, mjestu kod Trnova gdje trenutno živi sa suprugom Saimom. Ima sinove Mirzeta i Merima. Završio je Višu pedagošku akademiju u Mostaru 1984. godine. Berilo je tokom svoje političke karijere bio član tri stranke. U Stranci demokratske akcije (SDA) je bio dvanaest godina, od njenog osnivanja 1990. godine. Potom je bio član Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) i Socijaldemokratske partije (SDP) BiH, da bi u 2016. godini obnovio članstvo u SDA. Po završetku pedagoške akademije Berilo je bio nastavnik biologije i hemije u Osnovnoj školi „Zaim Kolar“. Novinarima Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) rekao je da su u to vrijeme plaće u prosvjeti bile dobre. “(...) jer znam da smo tada nešto brojali u jagnjadima. Moglo se kupiti šestero jagnjadi. U prevodu, to je negdje 1.200 maraka“, prisjeća se Berilo. Od 1991. godine pa do kraja rata je u Općini Trnovo radio kao logističar. Nakon toga je šest godina bio direktor Osnovne škole „Zaim Kolar“. Za načelnika Općine Trnovo Berilo je biran triput. „Ja sam ti bio jedini načelnik u svim političkim partijama. Bio sam načelnik u SDA, bio načelnik u SBiH, bio u SDP-u i ponovo u SDA“, kazao je Berilo. Za načelnika je prvi put izabran 2002. godine i tu funkciju je obavljao naredne dvije godine. Od 2004. do 2008. godine je obavljao funkciju ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Vejsil
Ime majke: Derviša
Datum rođenja: 23. Sep. 1961.
Mjesto rođenja: Trnovo
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Saima
Imena djece: Merim i Mirzet

Stranačka Pripadnost

Savez komunista BiH

Član

Izvor: Ibro Berilo

1978.

1985.

SDA

Član

Izvor: Ibro Berilo

1991.

2002.

SDA Mjesni odbor

Predsjednik

Izvor: Ibro Berilo

1992.

2002.

SDA Opštinski odbor

Član

Izvor: Ibro Berilo

1992.

2002.

SBiH

Član

Izvor: Ibro Berilo

2004.

2011.

SBiH Kantonalni odbor

Član

Izvor: Ibro Berilo

2004.

2011.

SBiH Opštinski odbor

Član

Izvor: Ibro Berilo

2004.

2011.

SDP BiH

Član

Izvor: Ibro Berilo

2012.

2016.

SDP BiH Opštinski odbor

Predsjednik

Izvor: Ibro Berilo

2014.

2016.

SDP BiH Glavni odbor

Član

Izvor: Ibro Berilo / SDP BiH

2015.

2016.

SDP BiH Kantonalni odbor Sarajevo

Član

Izvor: Ibro Berilo

2016.

2016.

SDA

Član

Izvor: Ibro Berilo

2016.

-

Obrazovanje

Osnovno

Osnovna škola "25. maj" Šabi?i

Izvor: Ibro Berilo

1969,

1977.

Srednje

Saobra?ajno-tehni?ka škola Sarajevo

Izvor: Ibro Berilo

1977.

1980.

Visoko

Viša pedagoška akademija Mostar

Izvor: Ibro Berilo

1980.

1984.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton 2016.
Imovinski karton 2006.
Imovinski karton 2012.

Dodatni Prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton 2016.

Nekretnine


Dokumenti:

Zemljište 10682 m2
Kuća i pomoćna zgrada 162 m2
Kuća i zemljište 2088 m2
Zemljište 27250 m2
Zemljište 27775 m2
Zemljište 695 m2

Zemljište 5532 m2
Zemljište 1373 m2
Zemljište 12320 m2
Zemljište 3691 m2
Zemljište 65273 m2
Zemljište 10775 m2

Zemljište 16900 m2
Stan 62 m2
Imovinski karton 2016.

Vozila


Dokumenti:

Imovinski karton 2016.

Kompanije


Dokumenti:

Imovinski karton 2016.

Ušteđevina


Dokumenti:

Imovinski karton 2016.

Krediti


Dokumenti:

Imovinski karton 2016.

Istraživačke priče

Politikom do profita

Sarajevski savjetnici važniji od zakona

Krčma šume na vratima olimpijskog centra