Ibrahim Jusufranić

Ibrahim Jusufranić

Ibrahim Jusufranić je rođen u Nikšiću u Crnoj Gori 1941. godine, a sa suprugom Smiljkom i sinom Jasminom je živio u Sarajevu, gdje je preminuo 2020. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1963. godine, a doktorirao dvadeset godina kasnije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Tri godine nakon završetka fakulteta zaposlio se u Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću (KJKP) GRAS u Sarajevu gdje je 14 godina radio kao šef Službe plana i analize. Nakon toga devet godina je bio predsjednik Poslovodnog odbora Radne organizacije u Sarajevskom kliničkom centru. Godine 1989. se vraća u KJKP GRAS gdje je narednih 17 godina bio generalni direktor. Ovo preduzeće je ostavio sa 25,2 miliona KM duga koji se nagomilao od 2002. do 2005. godine. Nakon toga dvije godine je bio direktor firme “Unioninvest - izgradnja objekata” d.d. U vrijeme kada je bio direktor ovog preduzeća Jusufranić osniva Fakultet za privrednu i tehničku logistiku koji je radio u sklopu Univerziteta u Travniku. Jusufranić je do 2010. godine bio prorektor ovog univerziteta te predavao na dva fakulteta. Tada osniva Internacionalni univerzitet “Travnik” koji danas u svom sastavu ima sedam fakulteta. Prema zemljišnoknjižnim podacima, Jusufranići imaju devet nekretnina, ukupne vrijednosti 7,5 milona KM. Najvrednija nekretnina je zgrada Univerziteta u Travniku koja je prema finansijskom izvještaju iz 2014. godine procijenjena na 5,9 miliona KM. Jusufranić je imao dva poslovna prostora u Sarajevu kao ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Alija
Ime majke: Zepa
Datum rođenja: 7. Jan. 1941.
Mjesto rođenja: Nikšić, Crna Gora
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Smiljka
Imena djece: Jasmin

Stranačka Pripadnost

Obrazovanje

Osnovno

Osnovna škola u Nikši?u

Izvor: Ibrahim Jusufovi?1955.

Srednje

Gimnazija u Nikši?u

Izvor: Ibrahim Jusufovi?1959.

Visoko

Ekonomski fakultet u Sarajevu

Izvor: Internacionalni univerzitet Travnik1963.

Magisterij

Ekonomski fakultet u Beogradu

Izvor: Internacionalni univerzitet Travnik1973.

Doktorat

Ekonomski fakultet u Beogradu

Izvor: Internacionalni univerzitet Travnik1983.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

Revizorski izvještaj KJKP GRAS za 2004. godinu

Dodatni Prihodi

Nekretnine


Dokumenti:

Poslovni prostor 208 m2
Poslovni prostor 43 m2
Poslovni prostor 19 m2
Kuća sa dvorištem 1044 m2
Poslovni prostor 33 m2
Zemljište 2932 m2

Kuća sa dvorištem 1229 m2
Zemljište 2545 m2
Internacionalni univerzitet Travnik 7975 m2

Vozila

Kompanije


Dokumenti:

Intertrend d.o.o.
Internacionalni univerzitet Travnik
Radio televizija Srednja Bosna
Elesprom BH d.o.o.

Sudski i istražni postupci


Dokumenti:

Zloupotreba položaja ili ovlaštenja

Istraživačke priče

Slučaj Jusufranić: Praonica za bolji biznis

Cijena časti

Sve više prijava korupcije – sve manje suđenja

Ibrahim Jusufranić i Branislav Petrović oslobođeni optužbe