Šerif Isović

Šerif Isović

Drektor Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine rođen je u srbijanskom gradu Priboju 5. aprila 1962. godine. Oženjen je Nusretom i ima dvije kćerke. Magistar je ekonomskih nauka. Skoro cijelu profesionalnu karijeru je radio kao finansijski vještak i bio na visokim funkcijama u finansijskim institucijama i javnim preduzećima. Isović se zaposlio u Javnom preduzeću „PTT saobraćaj BiH“ 1998. godine kao savjetnik za ekonomske i finansijske poslove. Do tada je bio vlasnik 772 metra kvadratna zemljišta u Hadžićima kod Sarajeva na kojem se danas nalazi novoizgrađena vikendica. U novembru 2000. godine je od ovog preduzeća dobio stambeni kredit od oko 76.000 KM, a četiri mjeseca kasnije za 72.000 KM kupuje u Novom Sarajevu kuću sa zemljištem, ukupne površine 606 metara kvadratnih. Isović 2002. godine postaje glavni inspektor u Službi unutrašnje kontrole pri Kabinetu generalnog direktora „BH Pošte“, a potom je imenovan i za izvršnog direktora Sektora za ekonomsko-finansijske poslove u Generalnoj direkciji. U periodu od marta 2004. do prvog novembra 2007. godine bio je i član Nadzornog odbora „BH Telecoma“. Nakon decenije rada u „BH Pošti“ Isović 2007. prelazi u „BH Telecom“ na funkciju izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove. Jedan od najunosnijih ugovora finansijskog vještačenja Isović je sklopio sa „Fabrikom duhana Sarajevo“ polovinom 2006. godine. On se tada sa direktorom FDS-a šefikom Lojom dogovorio da sačini nalaz, mišljenje i pripremi ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Omer
Ime majke:
Datum rođenja: 5. Apr. 1962.
Mjesto rođenja: Priboj, Srbija
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Nusreta
Imena djece: Adisa

Stranačka Pripadnost

Obrazovanje

Visoko

Ekonomski fakultet u Podgorici

Izvor: JP BH Pošta d.o.o. / Službena biografijaMagisterij

Ekonomski fakultet u Sarajevu

Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine / Službena biografijaKarijera i prihodi


Dokumenti:

Centralna banka BiH
Agencija za poštanski promet BiH
JP BH Pošta
Porezna uprava FBiH
BH Telecom d.d. Sarajevo

Dodatni Prihodi


Dokumenti:

Skupština KS
BH Telecom d.d. Sarajevo i FDS
Ugovor o finansijskom vještačenju i račun FDS
Ured za reviziju institucija FBiH

Nekretnine


Dokumenti:

Vikendica i zemljište 772 m2
Poslovni prostor 131 m2
Stan i ostava 65 m2
Stan i ostava 66 m2
Garaža 14 m2
Garaža 14 m2

Vikendica i zemljište 1655 m2
Kuća i zemljište 606 m2
Zemljište 581 m2
Zemljište 285 m2
Zemljište 3299 m2
Zemljište 1227 m2

Zemljište 3184 m2
Zemljište 354 m2
Zemljište 140 m2
Zemljište 7376 m2

Krediti