Amer Jerlagić

Amer Jerlagić

Amer Jerlagić, predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH), rođen je 1967. godine u Livnu. Nakon srednje škole u Duvnu dolazi u Sarajevo gdje je 1992. diplomirao elektrotehniku. U ovom gradu živi sa suprugom Aidom i kćerkama Asjom i Nejrom. Njegova karijera je bila vezana isključivo za elektroenergetski sektor. Od 1996. do 2011. godine bio je na rukovodećim pozicijama u javnim preduzećima „Elektroprenos“ i „Elektrodistribucija“. Tri godine je bio direktor Elektroprivrede BiH. Protiv Jerlagića je podignuta krivična prijava zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlasti, jer je kao direktor Elektroprivrede BiH ovom javnom preduzeću uskratio planirani prihod od preko 36 miliona maraka. Danas je suvlasnik i direktor Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju hidroelektrične energije SHPP iz Sarajeva, a jedan je od osnivača i firme BSPP za proizvodnju, promet i usluge. Na Općim izborima 2014. bezuspješno se borio za Predstavnički dom Parlamenta BiH. Do ulaska u SBiH 1999. godine Jerlagić nije bio ni u jednoj stranci. Potpredsjednik Stranke postao je 2011. godine. Odlukom osnivača i prvog predsjednika Stranke Harisa Silajdžića o prijenosu ovlasti, od februara 2012. godine obnašao je funkciju predsjednika Stranke, a na kongresu u maju 2014. je i formalno izabran za predsjednika Stranke. Jerlagić je sa suprugom Aidom, nastavnicom u osnovnoj školi, 2004. godine kupio stan u Sarajevu, vrijedan 176.000 KM i uknjižen na njeno ime. Od 2010. godine sa porodicom živi u stanu u ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Began
Ime majke: Hadžira
Datum rođenja: 25. May. 1967.
Mjesto rođenja: Livno
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Aida
Imena djece: Asja, Nejra

Stranačka Pripadnost

SBiH

Član

Izvor: Amer Jerlagić

1999.

-

SBiH Predsjedništvo

Potpredsjednik / Član

Izvor. Amer Jerlagić

2011.

2012.

SBiH

Predsjednik

Izvor: Amer Jerlagić

-----

*Odlukom osnivača i prvog predsjednika SBiH Harisa Silajdžića, Jerlagiću su prenesene ovlasti za vršenje dužnosti predsjednika stranke u februaru 2012. godine, koje su potvrđene i na Kongresu stranke u maju 2014.

2012.*

-

Obrazovanje

Osnovni

Osnovna škola u Duvnu

Izvor: Amer Jerlagi?1982.

Srednji

Elektrotehni?ka škola u Duvnu

Izvor: Amer Jerlagi?1986.

Visoko

Elektrotehni?ki fakultet, Univerziteta u Sarajevu

Izvor: Amer Jerlagi?1992.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

Revizorski izvještaj JP EP BiH za 2010. godinu
Imovinski karton 2014.

Dodatni Prihodi

Nekretnine


Dokumenti:

Kuća sa dvorištem 300 m2
Podrum 45 m2
Stan 75 m2
Stan 89 m2
Stan 88 m2

Vozila

Kompanije


Dokumenti:

SHPP d.o.o.
JP Željeznice Federacije d.o.o.

Sudski i istražni postupci

Ušteđevina

Krediti

Vrijednosni papiri

Istraživačke priče

Poslovanje pod visokim naponom