Adnan Terzić

Adnan Terzić

Bivši premijer BiH i trenutni vršilac dužnosti direktora JP Autoceste FBiH Adnan Terzić rođen je 1960. godine u Zagrebu, a osnovnu i srednju školu je završio u Travniku. Diplomirao je 1988. na Građevinskom fakultetu u Sarajevu. Ima suprugu Maidu i sina Tarika. Terzić je bio član Stranke demokratske akcije (SDA) od 1991. do 2009., a godinu poslije ušao je u Savez za bolju budućnost (SBB), gdje je trenutno potpredsjednik. Radio je od 1987. do rata u općinskoj administraciji u Travniku, a jednu godinu tokom rata bio je predsjednik Izvršnog odbora ove općine. U dva mandata, do 2001. godine, bio je guverner Srednjobosanskog kantona. Jedan mandat je proveo i u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, kao šef Kluba zastupnika SDA. Od 2002. do 2007. je bio predsjedavajući Vijeća ministara BiH. Nakon toga je radio kao savjetnik u Investicionoj banci, te bio potpredsjednik „Koncerna Agram“. Od učlanjenja u SBB dvije godine je profesionalno bio angažovan kao potpredsjednik stranke, a od 2012. je direktor sarajevske firme „GP Put“. Nije se kandidirao na Izborima 2014. U novembru 2016. godine Vlada FBiH ga je imenovala za vršioca dužnosti direktora JP Autoceste Federacije, a u maju sljedeće godine Nadzorni odbor ovog preduzeća imenovao ga je na puni mandat u trajanju od četiri godine za direktora Društva.
Ime oca: Besim
Ime majke: Maida
Datum rođenja: 5. Apr. 1960.
Mjesto rođenja: Zagreb
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Maida
Imena djece: Tarik

Stranačka Pripadnost

SDA

Član

Izvor: Adnan Terzić

1991.

2009.

SDA

Potpredsjednik

Izvor: Adnan Terzić

2001.

2009.

SBB BiH

Član

Izvor: Adnan Terzić

2010.

-

SBB BiH

Potpredsjednik

Izvor: Adnan Terzić

2010.

-

Obrazovanje

Osnovno

Osnovna škola u Travniku

Izvor: Adnan Terzi?1975.

Srednje

Gimnazija u Travniku

Izvor: Adnan Terzi?1979.

Visoko

Gra?evinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Izvor: Adnan Terzi?1988.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

Revizorski izvještaj VM BiH za 2006. godinu

Nekretnine


Dokumenti:

Stambena zgrada i dvorište 171 m2
Vikendica 96 m2

Vozila

Kompanije


Dokumenti:

GP Put d.d.

Istraživačke priče

Prilika za zdravstvo na državnom nivou

Političari se ne boje optužbi Finansijske policije FBiH

Novac potrošen, rezultata malo

Savjetnici po stranačkoj i krvnoj vezi

Budžetske rezerve za liječenje i školovanje političara