Lidija   Bradara

Lidija Bradara

Direktorica Političke akademije HDZ-a Lidija Bradara je rođena 1971. godine u Kiseljaku. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1998. Sa suprugom šimom ima kćerku Mihaelu. Članica je Hrvatske demokratske zajednice BiH od 2000. godine. Od 2000. do 2005. godine je radila u administraciji Općine Kiseljak, kada je postala profesionalni zastupnik u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. To joj nije bilo prvo parlamentarno iskustvo. Na općim izborima 2002. godine osvojila je mandat u Skupštini Srednjobosanskog kantona (SBK). Na općim izborima 2006. godine ponovo je izabrana u Skupštinu SBK-a, a istovremeno je ponovo imenovana i u Dom naroda Parlamenta FBiH. Na izborima 2010. bezuspješno se borila za mjesto u državnom parlamentu. Direktorica je Političke akademije HDZ-a, članica Predsjedništva i Glavnog odbora Stranke, Općinskog odbora Kiseljak te Kantonalnog odbora Središnja Bosna. Lidija Bradara je na Općim izborima osvojila mjesto poslanika u Skupštini SBK, gdje je trenutno predsjednica Kluba Hrvata. Delegirana je u Dom naroda Parlamenta Federacije. U februaru 2019. godine je delegirana u Dom naroda državnog Parlamenta. U februaru 2023. godine izabrana je za predsjednicu Federacije BiH. Prema zemljišnoknjižnim dokumentima, Bradara u Kiseljaku zajedno sa suprugom ima stan vrijedan 120.000 KM. U Imovinskom kartonu iz 2014. godine prijavila je da je suvlasnica kuće u izgradnji u Republici Hrvatskoj, a njezin suprug suvlasnik kuće u izgradnji u BiH. Bradara nije odgovorila na pitanja ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Marinko
Ime majke: Gordana
Datum rođenja: 17. Aug. 1971.
Mjesto rođenja: Kiseljak
Bračno stanje: Udata
Supružnik: Šimo
Imena djece: Mihaela

Stranačka Pripadnost

HDZ BiH

Članica

Izvor: Lidija Bradara

2000.

-

HDZ BiH Središnji odbor

Dopredsjednica

Izvor: Lidija Bradara

2003

2005

HDZ BiH Središnji Odbor

Članica

Izvor: Lidija Bradara

2003.

2003.

HDZ BiH Predsjedništvo

Članica

Izvor: Lidija Bradara

2003.

-

HDZ BiH Politička akademija

Politička ravnateljica

Izvor: HDZ

2010.

-

HDZ BiH Općinski odbor Kiseljak

Članica

Izvor: HDZ

2011.

-

HDZ BiH Kantonalni odbor Središnja Bosna

Predsjednica

Izvor: HDZ

2011.

2015.

HDZ BiH Središnji odbor

Član

Izvor: HDZ

2011.

2015.

Obrazovanje

Osnovno

Osnovna škola Kiseljak

Izvor: Lidija Bradara

1978.

1986.

Srednje

Srednja škola Kiseljak

Izvor: Lidija Bradara

1986.

1990.

Visoko

Ekonomski fakultet u Sarajevu

Izvor: Lidija Bradara.

1991.

1998.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton 2002.
Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2014.

Dodatni Prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton 2018.

Nekretnine


Dokumenti:

Stan 132 m2
Imovinski karton 2018.

Vozila

Krediti

Istraživačke priče

"Bijeli hljeb" NEZARAĐENA PLAĆA