Imovina Političara

Ovo je najpotpunija baza podataka o prihodima te pokretnoj i nepokretnoj imovini više od 120 zvaničnika i političara vladajućih i opozicionih stranaka u Bosni i Hercegovini.

Bazu podataka čine informacije o njihovom obrazovanju, profesionalnoj i političkoj karijeri te podaci o ušteđevini, kreditima kao i njihovim udjelima u preduzećima, uključujući i dionice. Na raspolaganju su vam i informacije o tužbama i sudskim presudama protiv političara i funkcionera.

U bazi podataka je dostupno više od 2.100 dokumenata – vlasničkih listova o nekretninama, registara preduzeća u vlasništvu političara, imovinskih kartona te krivičnih prijava, optužnica i presuda.

Novinari CIN-a su uradili više od stotinu intervjua. Bilo je političara koji su odbili razgovarati o sebi ili su izbjegavali direktan kontakt sa novinarima CIN-a.

CIN je prvu ovakvu bazu objavio prije devet godina kada je na isti način obradio podatke za 32 političara, a do 2014. godine taj broj u bazi je porastao na 200. Neki od političara iz ove baze više nisu aktivni ili su preminuli zbog čega se njihovi profili više ne nalaze u bazi.


Stranke

O nama

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je nevladina medijska organizacija, osnovana 2004., u čijem fokusu rada su istraživanje korupcije, organiziranog kriminala i sistemskih nepravilnosti koje građanima BiH otežavaju život te usporavaju demokratski razvoj države. Kroz istraživačke priče, interaktivne sadržaje i baze podataka, CIN razotkriva korupciju, nepravilnosti i neodgovornost u javnim nabavkama, pravosuđu, dodjeli poticaja, energetici, javnoj upravi i svakom drugom sektoru od značaja za građane.

Kriminal i korupcija

U fokusu našeg rada su organizirani kriminal i korupcija koji negativno utiču na život stanovnika BiH. Radimo na istraživačkim projektima i pričama koje obuhvataju sve društvene sfere: obrazovanje, sport, zdravstvo, zapošljavanje, politiku, šverc droga i duhana, falsificiranje lijekova i dokumenata, finansijske prevare i druge.

Partneri

CIN je uspostavio saradnju sa većinom medija u Bosni i Hercegovini, ali i sa sa brojnim uglednim medijima u svijetu, pa su naš rad preuzimali ili se pozivali na njega listovi Guardian, Time, Der Spiegel, Washington Post, radio i televizijske stanice ZDF, BBC, Deutsche Welle i brojni drugi. Naše priče redovno preuzimaju utjecajni mediji iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore, a Radio Slobodna Evropa/TV Liberty ih distribuira kroz svoju mrežu radio stanica u zemlji i regionu. Između ostalih, sarađujemo sa vodećom organizacijom istraživačkih novinara u svijetu – International Consortium of Investigative Journalists.

KONTAKTIRAJTE NAS

Kontaktirajte nas

Vaši podaci
Unesite validnu adresu!
Mora biti broj!