Nijaz Duraković

Nijaz Duraković

Ova baza predstavlja nastavak i nadopunu CIN-ove baze iz 2010. godine. Stoga su u njoj i dalje, zbog interesa javnosti, osnovni biografski podaci o političarima koji su u međuvremenu preminuli. Član Ratnog predsjedništva BiH i osnivač Socijaldemokratske partije (SDP) BiH Nijaz Duraković umro je u Sarajevu u januaru 2012. godine. Duraković je rođen 1949. godine u Stocu. Studij sociologije završio je 1971. godine, a osam godina kasnije je doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Karijera Akademsku karijeru počinje 1976. godine, postavši asistent na Fakultetu političkih nauka, a od 1986. je promovisan u redovnog profesora na predmetima Uporedni politički sistemi i Međunarodni odnosi. Objavio je 16 knjiga i preko 200 studija i istraživačkih radova. Politički se angažirao 1967. godine u Savezu komunista Jugoslavije. U hijerarhiji partije napreduje postepeno, a 1988. postaje član Predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije. Od 1987. godine do rata Duraković je bio predsjednik Saveza komunista Bosne i Hercegovine (BiH) – Stranke demokratskih promjena. Na ratnom kongresu u decembru 1992. godine formira novu stranku za koju je napisao program i dao joj ime Socijaldemokratska partija (SDP). Bio je član Ratnog predsjedništva Republike BiH od 1992. do 1996. godine. Na čelu SDP-a naslijedio ga je Zlatko Lagumdžija 1997. godine. Od tada do 2002. godine je bio član Glavnog odbora i Predsjedništva partije. Na općim izborima 1998. godine kao kandidat SDP-a bio je izabran ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Hakija
Ime majke: Ćamila
Datum rođenja: 1. Jan. 1949.
Mjesto rođenja: Stolac
Bračno stanje: Razveden
Supružnik:
Imena djece: Jasna i Vedrana

Stranačka Pripadnost

Savez komunista Jugoslavije

Član

1967.

1991.

Savez komunista Jugoslavije SK BiH - Stranka demokratskih promjena

Predsjednik

1987.

1992.

Savez komunista Jugoslavije Centalni komitet

Član predsjedništva

1988.

1991.

SDP BiH SDP BiH

Osnivač

1992.

2002.

SDP BiH SDP BiH

Predsjednik

1992.

1997.

SDP BiH Glavni odbor i Predsjedništvo SDP

Član

1997.

2002.

SDU BiH Socijaldemokratska unija BiH - SDU BiH

Član

2006.

2012.

SDU BiH Socijaldemokratska unija BiH - SDU BiH

Član Predsjedništva

2007.

2012.

Obrazovanje

Osnovno

Osnovna škola u Stocu1963.

Srednje

Gimnazija1967.

Diploma

Fakultet političkih nauka u Sarajevu, odsjek Socijlogija1971.

Magisterij

Univerzitet u Sarajevu1975.

Doktorat

Univerzitet u Sarajevu1979.

Karijera i prihodi