Svetozar Pudarić

Svetozar Pudarić

Bivši potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić je rođen 1959. godine u Sarajevu. Ovaj član SDP-a završio je studij arheologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1983. Oženjen je sa Sandom sa kojom ima troje djece. Pudarić je u politiku ušao 1976. godine, pristupivši Komunističkoj partiji (KP) Jugoslavije. Nakon gašenja KP-a 1990. godine postao je član Socijaldemokratske partije (SDP). Karijera Nakon završetka studija Pudarić se 1984. godine zaposlio u Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine (BiH). Tu je radio sve do 1993. godine. Tokom 1991. i 1992. je bio odbornik u Skupštini Grada Sarajeva, a potom član Ratnog predsjedništva glavnog grada. Poslije rata je radio kao sekretar za informisanje u SDP-u te kao šef Kabineta predsjednika Federacije BiH Karla Filipovića. Na općim izborima 2002. godine izabran je za zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo te delegiran u Dom naroda Federacije BiH. Mandat u Skupštini Kantona Sarajevo osvojio je i 2006. godine, ali je ponovo delegiran u Dom naroda FBiH. Na općim izborima 2010. je izabran za zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, a u martu 2011. Parlament FBiH ga bira za potpredsjednika Federacije BiH. Na općim izborima 2014. godine bezuspješno se borio za mjesto u Parlamentu Federacije. Imovina Prema imovinskom kartonu iz 2014. godine, Pudarić u Hrvatskoj u suvlasništvu ima naslijeđenu kuću vrijednu 100.000 KM. Njegova supruga posjeduje stan u BiH od 72 kvadrata ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Zdravko
Ime majke: Nedeljka
Datum rođenja: 16. Sep. 1959.
Mjesto rođenja: Sarajevo
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Sanda
Imena djece: Marija, Mirza i Damir

Stranačka Pripadnost

Savez komunista Jugoslavije

Član

Izvor: Svetozar Pudarić

1976.

1990.

SDP BiH

Član

Izvor: Svetozar Pudarić

1990.

-

SDP BiH

Sekretar za informisanje

Izvor: Svetozar Pudarić

1997.

2002.

SDP BiH Glavni odbor

Član

Izvor: Svetozar Pudarić

2002.

2003.

SDP BiH

Generalni sekretar

Izvor: Svetozar Pudarić

2003.

2007.

SDP BiH Glavni odbor

Predsjednik

Izvor: Svetozar Pudarić / SDP BiH

2009.

2014.

SDP BiH Predsjedništvo

Član

Izvor: SDP BiH

2014.

2015.

Obrazovanje

Osnovno

Osnovna škola u Sarajevu

Izvor: Svetozar Pudarić1974.

Srednje

Prva gimnazija u Sarajevu

Izvor: Svetozar Pudarić1978.

Diploma

Filozofski fakultet u Beogradu, Arheologija

Izvor: Svetozar Pudarić1983.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2014. (PREPIS)
Imovinski karton 2006.
Imovinski karton 2002.
CCI 2009
CCI 2008

CCI 2007
Revizorski izvještaj UP FBiH za 2012. godinu
Revizorski izvještaj UP FBiH za 2013. godinu

Dodatni Prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2014. (PREPIS)
Imovinski karton 2006.

Nekretnine


Dokumenti:

Imovinski karton 2014. (PREPIS)
Zemljišnoknjižni izvadci (3.324 m2)

Vozila


Dokumenti:

Imovinski karton 2014. (PREPIS)
Imovinski karton 2010.

Istraživačke priče

Skupe gozbe na račun građana

Savjetnici po stranačkoj i krvnoj vezi

Reprezentacija trošena na ishranu zaposlenika

"Bijeli hljeb" NEZARAĐENA PLAĆA