Rusmir Mesihović

Rusmir Mesihović

Rusmir Mesihović je rođen 1964. godine u Sarajevu, gdje je završio Medicinski fakultet na kojem je obavio i specijalizaciju te doktorirao 2002. godine. Od 1982. godine je bio član Komunističke partije Jugoslavije, a gašenjem ove partije 1990. godine prelazi u Socijaldemokratsku partiju u kojoj je i danas. Karijera Po završetku medicinskog fakulteta 1988. godine zaposlio se na Klinici za gastroenterohepatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS). Na sarajevskom Medicinskom fakultetu, gdje i danas predaje, prošao je put od asistenta do redovnog profesora. Na KCUS-u je od 2003. do 2011. godine obavljao funkcije šefa i zamjenika šefa na nekoliko klinika, odnosno odjela. Na općim izborima 2006. i 2010. godine kao kandidat SDP-a nije osvojio dovoljan broj glasova za direktan izbor u Parlament Federacije BiH (FBiH), ali mu je oba puta dodijeljeno kompenzacijsko mjesto. Drugi mandat u federalnom parlamentu prekida 2011. godine, jer je imenovan za federalnog ministra zdravstva. Na općim izborima 2014. godine Mesihović je bio treći put kandidat za federalni parlament gdje je izabran sa 1.833 glasa. Postavljen je za generalnog direktora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu 2015. godine. Iste godine je smijenjen sa te funkcije. Imovina Mesihović je u imovinskim kartonima prijavljivao „stan za odmor i rekreaciju“ vrijedan 151.000 KM. Prema podacima Općinskog suda u Sarajevu, od 2005. godine posjeduje i apartman na Bjelašnici. Prema sudskoj dokumentaciji i imovinskom kartonu iz 2014. godine, ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Munir
Ime majke: Hasa
Datum rođenja: 25. Jan. 1964.
Mjesto rođenja: Sarajevo
Bračno stanje: Razveden
Supružnik:
Imena djece:

Stranačka Pripadnost

Savez komunista Jugoslavije

Član

Izvor: Rusmir Mesihović

1982.

1990.

SDP BiH

Član

Izvor: Rusmir Mesihović

1990.

-

SDP BiH Glavni odbor

Član

Izvor: Rusmir Mesihović / SDP BiH

2008.

2014.

SDP BiH Savjet za ekonomski razvoj

Član

Izvor: Rusmir Mesihović

2008.

-

SDP BiH Savjeta za zdravstvo

Predsjednik

Izvor: Rusmir Mesihović

2009.

-

Obrazovanje

Osnovno

Osnovna škola u Sarajevu i Londonu

Izvor: Rusmir Mesihović

1970.

1978.

Srednje

Gimnazija u Sarajevu

Izvor: Rusmir Mesihović

1978.

1982.

Diploma

Medicinski fakultet u Sarajevu

Izvor: Rusmir Mesihović

1983.

1988.

Specijalizacija

KCUS, Klinika za gastroenterohepatologiju

Izvor: Rusmir Mesihović

-----

Interna medicina

1990.

1993.

Magisterij

Medicinski fakultet u Sarajevu

Izvor: Rusmir Mesihović1993.

Specijalizacija

UKCL

Izvor: Rusmir Mesihović

-----

Interna medicina, gastroenterohepatologija

1993.

1994.

Specijalizacija

Hammersmith Hospital, Gastroenterology unit, London, Velika Britanija

Izvor: Rusmir Mesihović

-----

Endoskopija

1994.

1995.

Specijalizacija

Institut za bolesti jetre, Kings Coledge Hospital London, Velika Britanija

Izvor: Rusmir Mesihović

-----

Bolesti jetre2000.

Doktorat

Medicinski fakultet u Sarajevu

Izvor: Rusmir Mesihović2002.

Specijalizacija

European Postgraduate Gastro-Surgical school, Amsterdam, Holandija

Izvor: Rusmir Mesihović

Endosonografija2003.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

Parlament FBiH 2010.
Parlament FBiH 2009.
Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2006.
CCI 2009
CCI 2008

CCI 2007
Imovinski karton 2014. (PREPIS)
Revizorski izvještaj MZ FBiH za 2012. godinu
Revizorski izvještaj MZ FBiH za 2013. godinu

Nekretnine


Dokumenti:

Zemljišnoknjižni izvadak (54 m2)
Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2014. (PREPIS)

Vozila


Dokumenti:

Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2014. (PREPIS)

Kompanije


Dokumenti:

Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2006.
Izvod (Poliklinika Mesihović)
Imovinski karton 2014. (PREPIS)

Ušteđevina


Dokumenti:

Imovinski karton 2014. (PREPIS)

Krediti


Dokumenti:

Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2014. (PREPIS)