Slavko Matić

Slavko Matić

Direktor Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine (BiH) Slavko Matić je rođen 1966. godine u općini Domaljevac-Šamac, gdje i danas živi sa suprugom Lucijom i troje djece. Matić je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 1991. godine. Karijera Tokom rata u Bosni i Hercegovini Matić je bio načelnik stožera 104. brigade HVO u rodnom mjestu, a nakon toga, sve do 1999. godine, načelnik Uprave za odbranu Orašje. Matić pristupa Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ) nakon njenog osnivanja 1990. godine, a narednih dvanaest godina bio je na rukovodećim funkcijama u HDZ-u Posavske županije. Na četverogodišnji mandat za člana Središnjeg odbora stranke imenovan je 2015. godine. Profesionalni angažman u Stranci nakon izbora 2002. godine mijenja za zastupničku funkciju u Skupštini Posavske županije. Istovremeno je delegiran u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH). Do 2006. je bio i predsjedavajući ovog doma. Iste godine na općim izborima kandidovao se za Parlamentarnu skupštinu BiH, ali nije osvojio dovoljan broj glasova za direktan izbor. Međutim, mandat u državnom parlamentu je dobio nakon što je njegova stranačka kolegica Borjana Krišto imenovana za predsjednicu FBiH. Nakon isteka zastupničkog mandata postao je savjetnik premijera Posavskog kantona, a 2013. godine je imenovan za direktora Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine. Na izborima 2014. godine nije kandidat. Imovina Matić u suvlasništvu sa suprugom posjeduje kuću sa zemljištem u kojoj žive. U imovinskom ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Ivo
Ime majke: Ruža
Datum rođenja: 8. Sep. 1966.
Mjesto rođenja: Domaljevac - Šamac
Bračno stanje: oženjen
Supružnik: Lucija
Imena djece: Ivo, Ružica i Marija

Stranačka Pripadnost

HDZ BiH Općinski odbor Domaljevac - Šamac

Tajnik

Izvor: Slavko Matić

1990.

1992.

HDZ BiH

Član

Izvor: Slavko Matić

1990.

-

HDZ BiH Županijski odbor Posavine

Predsjednik

Izvor: Slavko Matić

1999.

2002.

HDZ BiH Središnji odbor

Član

Izvor: HDZ BiH

2015.

-

Obrazovanje

Osnovno

Osnovna škola u Domaljevcu

Izvor: Slavko Matić1981.

Srednje

Srednja ekonomska škola u Bosanskom Šamcu

Izvor: Slavko Matić1985.

Visoko

Ekonomski fakultet u Osijeku

Izvor: Slavko Matić1991.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

Parlamentarna skupština BiH 2009.
Parlamentarna skupština BiH 2010.
Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2006.
Imovinski karton 2002.
CCI 2009

CCI 2008
CCI 2007

Dodatni Prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton 2010.
Parlamentarna skupština BiH 2009.

Nekretnine


Dokumenti:

Zemljišnoknjižni izvadak (42.020 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (1.258 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (5.500 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (11.150 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (23.360 m2)
Posjedovni list (4.629 m2)

Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2006.
Imovinski karton 2002.

Vozila


Dokumenti:

Imovinski karton 2010.

Istraživačke priče

Kandidati prikrili prihode i nekretnine

Godišnja zarada parlamentaraca: 100.000 KM i bez osvojenog glasa

"Bijeli hljeb" NEZARAĐENA PLAĆA