Desnica Radivojević

Desnica Radivojević

Desnica Radivojević, nekadašnji dopremijer, ministar prostornog uređenja, te ministar trgovine u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), rođen je 1952. godine u Srebrenici. Diplomirao 1979. na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Mariboru u Sloveniji, a postdiplomske studije je završio u Zagrebu i Beogradu 2005. i 2006. godine. Sa suprugom Krunom ima troje djece - sina Bogoljuba te kćerke Divnu i Katarinu. Član je Stranke demokratske akcije (SDA) od 1998. godine. Karijera Radivojević je radio u mašinskoj tehničkoj školi u Bratuncu, Energoinvestu i „Fabrici akumulatora“ u Srebrenici. Od 1983. pa do početka rata u rodnom gradu je bio direktor „Fabrike limene ambalaže“, a od 1992. do 1996. godine je radio u Srbiji kao direktor preduzeća „Corad“. Po povratku u BiH bio je član Upravnog odbora Elektroprivrede Republike Srpske (RS) te ponovo direktor „Fabrike limene ambalaže“. U Stranku demokratske akcije (SDA) ušao je 1998, a dvije godine kasnije je dobio odborničko mjesto u Skupštini Općine Srebrenica. Dvije godine poslije postaje potpredsjednik Federacije BiH i na toj poziciji ostaje do 2006, kada je izabran u Predstavnički dom Parlamenta FBiH. Naredne godine je imenovan za ministra trgovine u Vladi FBiH. U narednom sastavu Vlade Federacije BiH 2011. godine je imenovan za ministra prostornog uređenja.   Nekretnine  U rodnoj Srebrenici je suvlasnik porodične kuće i imanja, a svoj udio je procijenio, prema imovinskom kartonu iz 2006. godine, na 20.000 KM. U ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Bogoljub
Ime majke: Radmila
Datum rođenja: 14. Dec. 1952.
Mjesto rođenja: Srebrenica
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Kruna
Imena djece: Bogoljub, Divna, Katarina

Stranačka Pripadnost

SDA Predsjedništvo

Član

Izvor: Desnica RadivojevićSavez komunista Jugoslavije

Član

Izvor: Desnica Radivojević

1968.

1990.

SDA

Član

Izvor: Desnica Radivojević / SDA

-----

*Radivojević je za CIN rekao da je i dalje u SDA, ali su iz stranke to negirali i rekli da Desnica nije član SDA od 2012. godine.

1998.

2012.*

Obrazovanje

Osnovni

Osnovna škola u Srebrenici

Izvor: Desnica Radivojević

1958.

1966.

Srednji

Srednja mašinsko-tehnička škola u Srebrenici

Izvor: Desnica Radivojević

1966.

1970.

Visoko

Mašinski fakultet, Univerzitet u Mariboru

Izvor: Desnica Radivojević

1970.

1979.

Magisterij

CBA Academy, Zagreb

Izvor: Desnica Radivojević2005.

Magisterij

Evropski univerzitet u Beogradu

Izvor: Desnica Radivojević2006.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton 2006.
Imovinski karton 2002.
CCI 2012
CCI 2011
CCI 2009
CCI 2008

CCI 2007
Revizorski izvještaj MPU FBiH za 2011. godinu
Revizorski izvještaj MPU FBiH za 2012. godinu
Revizorski izvještaj MPU FBiH za 2013. godinu
Revizorski izvještaj MT FBiH za 2008. godinu
Revizorski izvještaj MT FBiH za 2009. godinu


Nekretnine


Dokumenti:

Imovinski karton 2006.
Imovinski karton 2002.
Izvod iz katastra (45m2)
Izvod iz katastra (37m2)
Izvod iz katastra (49m2)
Izvod iz katastra (112m2)

Izvod iz katastra (164m2)
Izvod iz katastra (522m2)
Izvod iz katastra (1833m2)
Izvod iz katastra (463m2)

Vozila

Krediti

Istraživačke priče

Budžetske rezerve za liječenje i školovanje političara

Savjetnici po stranačkoj i krvnoj vezi

Potrošeno 852.000 KM budžetskih rezervi federalnog budžeta

Pomilovanje, funkcionerima radovanje