Dragan Mikerević

Dragan Mikerević

Dragan Mikerević, nekadašnji premijer Republike Srpske (RS), rođen je 1955. godine u Doboju. Oženjen je sa suprugom Vojkom sa kojom ima dva sina - Dejana i Jovicu. Ekonomiju je završio sa 28 godina u Subotici u Srbiji, a u istom je gradu i doktorirao. Bio je član Partije demokratskog progresa (PDP) do 2009. godine. Karijera Mikerević je skoro cijelu karijeru proveo u finansijskom sektoru. Isprva je bio šef Računovodstva Skupštine Općine Doboj, a zatim je bio šef Finansija u Fondu zdravstvenog osiguranja. Nakon što je doktorirao 1996. godine zapošljava se na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci, gdje radi i danas kao redovni profesor. Karijeru visokog političara započinje 2001. godine, inauguracijom u ministra za evropske integracije BiH. Naredne tri godine Mikerević je uz ministarsku obavljao i funkciju predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (BiH). Nakon isteka trogodišnjeg mandata u državnoj vladi postaje premijer Republike Srpske. Dvije godine kasnije postaje poslanik Narodne skupštine RS-a. No, godinu dana prije isteka mandata, koji je osvojio kao kadar PDP-a, izlazi iz ove stranke i do 2010. je u skupštinskim klupama proveo kao nezavisni kandidat. Mikerević se nije više vraćao u politiku. Imovina Prema zemljišnoknjižnim dokumentima, Mikerević posjeduje tri poslovna prostora, dva u Doboju i jedan u Banjoj Luci. Vlasnik je i osam duluma zemljišta u Doboju. Dragan i Vojka Mikerević su suvlasnici stana u Banjoj Luci. U istom gradu stan ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Jovo
Ime majke: Jovana
Datum rođenja: 12. Feb. 1955.
Mjesto rođenja: Doboj
Bračno stanje: oženjen
Supružnik: Vojka
Imena djece: Dejan i Jovica

Stranačka Pripadnost

PDP

Član

Izvor: Dragan Mikerević

1999.

2009.

PDP Opštinski odbor Doboj

Predsjednik

Izvor: Dragan Mikerević

1999.

2009.

PDP Predsjedništvo

Član

Izvor: Dragan Mikerević

1999.

2009.

Obrazovanje

Osnovno

Osnovna škola Rudanka u Doboju

Izvor: Dragan Mikerević1970.

Srednje

Ekonomska škola u Doboju

Izvor: Dragan Mikerević

1970.

1974.

Visoko

Ekonomski fakultet, Subotica, Univerzitet u Novom Sadu

Izvor: Ekonomski fakultet, Banja Luka1983.

Magisterij

Ekonomski fakultet, Subotica, Univerzitet u Novom Sadu

Izvor: Ekonomski fakultet, Banja Luka1990.

Doktorat

Ekonomski fakultet, Subotica, Univerzitet u Novom Sadu

Izvor: Ekonomski fakultet, Banja Luka1996.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton 2006.
Imovinski karton 2002.
CCI 2009
CCI 2008
CCI 2007
Revizorski izvještaj MEI BiH za 2002. godinu

Revizorski izvještaj VM BiH za 2002. godinu
Revizorski izvještaj Vlada RS za 2004. godinu

Dodatni Prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton 2006.
Imovinski karton 2002.

Nekretnine


Dokumenti:

Posjedovni list (3.615 m2)
Izvadak iz knjige uloženih ugovora (55 m2)
Izvadak iz knjige uloženih ugovora (44 m2)
Izvadak iz knjige uloženih ugovora (18 m2)
Zemljišnoknjižni izvadci (4.127 m2)
Izvod iz knjige uloženih ugovora (148 m2)

Izvod iz knjige uloženih ugovora (103 m2)
Izvod iz knjige uloženih ugovora (92 m2)
Izvod iz knjige uloženih ugovora (124 m2)
Zemljišnoknjižni izvadci (391 m2)
Imovinski karton 2006.
Imovinski karton 2002.

Izvod iz katastra (91m2)
Izvod iz katastra (123m2)
Izvod iz katastra (43m2)

Kompanije


Dokumenti:

Izvod iz sudskog registra (TP Dragarlo)
Ugovor o osnivanju društva (Finrar)
Finos rješenje o registraciji
Rjesenje o registraciji (Euros Osiguranje)
Rjesenje o registraciji (FinCredit)

Krediti


Dokumenti:

Založno pravo na stan (103 m2)

Istraživačke priče

Vladina hirurgija za poslovni uspjeh EFT-a

Pregled imovine zvaničnika u BiH (Prva baza podataka iz 2009.g)

Preko politike do bogatstva

Od zemljoradnika do milionera

Imovina bh. političara – javna tajna

EFT u fokusu interesovanja SAD, Velike Britanije i BiH

Gospodar balkanske struje

Živopisni biznismen otvorio privatni fakultet u privatnom gradu

Privatni fakulteti niču kao alternativa javnim

Uobičajena praksa: kupovina ispita i upisa na fakultet

Bh. vlasti su se obavezale na reformu visokog obrazovanja, ali nisu dovoljno učinile da je provedu

"Bijeli hljeb" NEZARAĐENA PLAĆA