Niko Lozančić

Niko Lozančić

Niko Lozančić, član Hrvatske demokratske zajednice BiH (HDZ BiH), rođen je u Kaknju 1957. godine, gdje živi sa suprugom Sanjom i petero djece. Završio je Višu upravnu školu 1983. Karijera Karijeru je započeo kao službenik u državnoj upravi. Izabran je za vijećnika Općinskog vijeća Kakanj i bio je predsjedavajući 1997. i 1998. Poslije prelazi na mjesto zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona i predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije BiH (FBiH). Na Općim izborima 2000. kandidovao se za Skupštinu ZDK, ali mandat nije osvojio. Iste godine je izabran u Općinsko vijeće Kakanj. Dvije godine kasnije osvaja mjesto zastupnika u Parlamentarnoj skupštini BiH, ali mandat nije prihvatio jer su ga imenovali za predsjednika Federacije BiH. U dva mandata, od 2006. do 2014. bio je zastupnik u Parlamentu BiH. Za isto mjesto se bezuspješno borio i 2014. Imovina U imovinskom kartonu iz 2014. Lozančić je prijavio da je prošle godine zaradio preko 75.000 KM. Osam godina ranije njegovi godišnji prihodi su bili 26.000 KM. Pored toga, prijavio je da ima stanarsko pravo, kuću i zemljište vrijedno 150 hiljada KM. On vozi „Mercedesa“ od 20.000 KM, a supruga Sanja „Pola“ od 10.000 KM. Sudski postupci Lozančića je Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu optužilo za prevaru jer je devet godina primao invalidsku vojnu penziju iz Hrvatske, a da ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Jozo
Ime majke:
Datum rođenja: 3. Sep. 1957.
Mjesto rođenja: Kakanj
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Sanja
Imena djece: Anita, Danijela, Josip-Peter, Niko i Luka

Stranačka Pripadnost

HDZ BiH

Član

Izvor: Niko Lozančić-

HDZ BiH Predsjedništvo

Zamjenik predsjednika

Izvor: HDZ BiH

2007.

2011.

Obrazovanje

Više

Viša upravna škola

Izvor: Niko Lozančić1983.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

Parlamentarna skupština BiH 2010.
Parlamentarna skupština BiH 2009.
Revizorski izvještaj UP FBiH za 2006. godinu
Imovinski karton 2014. (PREPIS)
Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2006.

Imovinski karton 2002.
CCI 2013
CCI 2012
CCI 2011
CCI 2009
CCI 2008

CCI 2007

Dodatni Prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton 2014. (PREPIS)
Imovinski karton 2010.

Nekretnine


Dokumenti:

Zemljišnoknjižni izvadak (1.129 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (228 m2)
Imovinski karton 2014. (PREPIS)
Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2006.

Vozila


Dokumenti:

Imovinski karton 2006.
Imovinski karton 2002.
Imovinski karton 2014. (PREPIS)
Imovinski karton 2010.

Sudski i istražni postupci


Dokumenti:

Odgovor Općinskog suda u Zagrebu
Odgovor Općinskog suda u Zagrebu, 2015. godina

Ušteđevina


Dokumenti:

Imovinski karton 2014. (PREPIS)
Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2006.
Imovinski karton 2002.

Krediti


Dokumenti:

Imovinski karton 2014. (PREPIS)

Istraživačke priče

Dupla pomilovanja za funkcionere

Kandidati za općinske načelnike pod istragama ili sa presudama

Baza političara iz 2009. godine

Preko politike do bogatstva

Pomilovanje, funkcionerima radovanje

"Bijeli hljeb" NEZARAĐENA PLAĆA