Slobodan Gavranović

Slobodan Gavranović

Slobodan Gavranović je rođen 1. septembra 1950. godine u Novom Gradu. Oženjen je s Kanzadom s kojom ima dva sina – Ljubišu i Darka. Osnovnu i srednju školu je završio u Banjoj Luci gdje je i diplomirao na Pravnom fakultetu. Član je Saveza nezavisnih socijaldemokrata te član Glavnog odbora i Predsjedništva Stranke. Karijera Gavranović je dvanaest godina bio predsjednik Skupštine Grada Banja Luka, i to u periodu od 2000. do 2012. godine. Do 2016. godine bio je gradonačelnik Banje Luke. Prethodno je radio u Gradskoj upravi Banje Luke kao sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove i sekretar Sekretarijata za odbranu. U Kliničkom centru Banja Luka je bio pomoćnik direktora za nemedicinska pitanja. Radio je i u Centru javne bezbjednosti Banje Luke kao načelnik Službe za sprečavanje i suzbijanje kriminaliteta i rukovodilac Službe za suzbijanje privrednog kriminaliteta. Imovina Gavranović posjeduje stan, kuću i zemljište čiju je vrijednost 2012. godine procijenio na 250 hiljada KM. U 2011. godini je kao predsjedavajući Skupštine Grada Banja Luka imao prosječnu mjesečnu platu 6.250 KM.
Ime oca: Ljuban
Ime majke: Bosiljka
Datum rođenja: 1. Sep. 1950.
Mjesto rođenja: Novi Grad
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Kanzada
Imena djece: Darko i Ljubiša

Stranačka Pripadnost

SNSD

Član

Izvor: SNSD-

SNSD Predsjedništvo

Član

Izvor: SNSD-

SNSD Glavni odbor

Član

Izvor: SNSD-

SNSD Gradski odbor Banja Luka

Potpredsjednik

Izvor: SNSD-

Obrazovanje

Osnovno

Osnovna škola u Banjoj Luci

Izvor: SNSDSrednje

Srednja učiteljska škola u Banjoj Luci

Izvor: SNSDVisoko

Pravni fakultet u Banjoj Luci

Izvor: SNSDKarijera i prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton 2004.
Imovinski karton 2008.
Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2012. (PREPIS)
Imovinski karton iz 2016. (PREPIS)

Dodatni Prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton iz 2016. (PREPIS)

Nekretnine


Dokumenti:

Imovinski karton 2012. (PREPIS)

Vozila


Dokumenti:

Imovinski karton 2012. (PREPIS)
Imovinski karton iz 2016. (PREPIS)

Krediti


Dokumenti:

Imovinski karton iz 2016. (PREPIS)