Imovina Političara

Stranačka pripadnost, Nekretnine, Vozila, Krediti, Karijera i prihodi

Ovo je najpotpunija baza podataka o prihodima, pokretnoj i nepokretnoj imovini 160 političara iz vladajućih i opozicionih stranaka u Bosni i Hercegovini.

Bazu podataka čine informacije o njihovom obrazovanju, profesionalnoj i političkoj karijeri, te podaci o štednim ulozima, kreditima kao i udjelima političara u preduzećima, uključujući i dionice. Na raspolaganju su vam i informacije o policijskim istragama, tužbama i sudskim presudama protiv političara i njihovih firmi.

U bazi podataka dostupno je i više od 1000 dokumenata – vlasničkih listova o nekretninama, registara preduzeća u vlasništvu političara, imovinskih kartona funkcionera, te krivičnih prijava, optužnica i presuda protiv političara.

Ova baza je svojevrsni nastavak i nadopuna baze iz 2010. godine, u kojoj je na isti način obrađeno 120 političara. Neki od političara iz ove baze više nisu direktno politički aktivni, ali zbog interesa javnosti, potpunosti i ažurnosti informacija, te dokumenata kojih nema drugdje, njihovi profili su još uvijek dostupni.


O nama

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva je jedinstvena organizacija u Bosni i Hercegovini, prva takva osnovana na Balkanu. Bavi se istraživačkim novinarstvom s ciljem da pruži provjerene i istinite informacije, bazirane na činjenicama i dokazima, koje će građanima pomoći da bolje razumiju događaje.

Kriminal i Korupcija

U fokusu našeg rada su organizirani kriminal i korupcija koji negativno utiču na život stanovnika BiH. Radimo na istraživačkim projektima i pričama koje obuhvataju sve društvene sfere: obrazovanje, sport, zdravstvo, zapošljavanje, politiku, šverc droga i duhana, falsificiranje lijekova i dokumenata, finansijske prevare i druge.

Partneri

CIN je uspostavio saradnju sa većinom medija u Bosni i Hercegovini, ali i sa sa brojnim uglednim medijima u svijetu, pa su naš rad preuzimali ili se pozivali na njega listovi Guardian, Time, Der Spiegel, Washington Post, radio i televizijske stanice ZDF, BBC, Deutsche Welle i brojni drugi. Naše priče redovno preuzimaju utjecajni mediji iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore, a Radio Slobodna Evropa/TV Liberty ih distribuira kroz svoju mrežu radio stanica u zemlji i regionu. Između ostalih, sarađujemo sa vodećom organizacijom istraživačkih novinara u svijetu – International Consortium of Investigative Journalists.

Kontakt

Kontaktirajte nas

Centar za istraživačko novinarstvo

Dolina 11, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

info@cin.ba

+387 33 560 040

http://www.cin.ba

Pošaljite nam poruku

ux & web designer