Katica Jozak-Mađar

Katica Jozak-Mađar

Predsjednica Kantonalnog suda u Novom Travniku Katica Jozak-Mađar rođena je 1965. godine u Travniku. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1988. godine. Pravosudnu karijeru započinje godinu dana kasnije u Osnovnom sudu u Travniku. Prvo je radila kao pripravnica volonterka, a zatim kao sudska pripravnica. Na istom sudu je od 1991. radila kao stručna saradnica, a dvije godine poslije i kao sutkinja. Predsjednica i sutkinja Osnovnog suda u Travniku sa sjedištem u Novom Travniku je bila od 1994. do 1998. godine. Nakon toga je radila kao sutkinja Kantonalnog suda u Travniku do 2004, kada prelazi u Kantonalni sud u Novom Travniku na poziciju predsjednice Suda. Jozak-Mađar je bila članica Inicijativnog odbora za osnivanje ogranka Udruženja sudaca u Srednjobosanskom kantonu. Članica je federalnog Udruženja sudaca i edukatorica Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH. Protiv Jozak-Mađar je vođen disciplinski postupak 2010. godine. Kao predsjednica Kantonalnog suda umiješala se u rad sudije koji je vodio predmet u vezi sa povratom oduzetog novca biznismenu iz Viteza Peri Gudelju, prebacivši slučaj na drugog sudiju. Drugostepenom odlukom 2011. godine je kažnjena smanjenjem plaće za 30 posto na godinu dana. Ima kuću u Travniku. U istom gradu sa suprugom ima i stan od 85 kvadrata. Jozak-Mađar je odbila govoriti za CIN.
Ime oca: Stanko
Ime majke:
Datum rođenja: 18. Apr. 1965.
Mjesto rođenja: Travnik
Bračno stanje: Udata
Supružnik: Mato
Imena djece:

Stranačka Pripadnost

Imovina sudija i tužilacaObrazovanje

Visoko

Pravni fakultet u Sarajevu

Izvor: Službena biografija1988.

Karijera i prihodi

Dodatni Prihodi

Nekretnine


Dokumenti:

Stan_85m2
Kuca_Zemljiste_2993m2
Kuca_Zemljiste_1400m2
Kuca_Dvoriste_629m2
Zemljiste_2260m2

Sudski i istražni postupci