Jadranka Lokmić-Misirača

Jadranka Lokmić-Misirača

Bivša potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Jadranka Lokmić-Misirača je rođena 1955. godine u Tomislavgradu. U pravosuđu radi od 1980. godine kada je nakon završenog Pravnog fakulteta u Sarajevu obavila pripravnički staž u Općinskom tužilaštvu II. Pravosudni ispit polaže 1982. godine. Od 1984. postaje tužiteljica Općinskog tužilaštva, a od 2001. godine radi kao tužiteljica Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. Tužiteljica Tužilaštva BiH postaje 2003. godine, a kasnije i zamjenica v. d. glavnog tužioca. Advokatski ispit je položila 2014. godine. Potpredsjednica VSTV-a je bila od 2013. do 2020. godine. Vlasnica je i suvlasnica dva stana u Sarajevu, a trenutno ima oko 130.000 KM ušteđevine i kredit od 70.000 KM U martu 2019. godine je za 98.000 eura prodala stan u Rovinju koji je prije 22 godine kupila za 22.000 njemačkih maraka. I dalje je vlasnica podruma u istoj zgradi u kojoj je prodala stan.
Ime oca: Šefko
Ime majke: Sidika
Datum rođenja: 18. Oct. 1955.
Mjesto rođenja: Tomislavgrad
Bračno stanje: Udovica
Supružnik:
Imena djece: Boriša

Stranačka Pripadnost

Imovina sudija i tužilacaObrazovanje

Visoko

Pravni fakultet u Sarajevu

Izvor: Jadranka Lokmi?-Misira?a / Službena biografija1980.

Karijera i prihodi

Dodatni Prihodi

Nekretnine


Dokumenti:

Zemljisnoknjizni izvadak (71 m2)
Zemljisnoknjizni izvadak (72 m2)
Zemljisnoknjizni izvadak (3300 m2)

Ušteđevina

Krediti