Džerard Selman

Džerard Selman

Predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Džerard Selman rođen je 1958. godine u Kotor-Varoši. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci 1982. godine nakon čega počinje raditi kao referent i sekretar u Stručnoj službi Kotor-Varoši. Kao advokat je počeo raditi 2002. godine u „Advokatskoj kancelariji Džerard Selman“. Advokaturu napušta 2005. godine zbog funkcije ministra pravde i potpredsjednika Vlade RS-a. Iako se 2006. nakratko vraća advokaturi, iste godine prihvata funkciju ministra pravde u Vladi RS-a gdje se zadržao narednih šest godina. U međuvremenu je obavljao i funkciju potpredsjednika Vlade te postao član SNSD-a. U ovoj stranci je bio od 2008. do kraja maja 2012. godine kada prestaje njegova politička aktivnost, budući da izborom na funkciju sudije i predsjednika Ustavnog suda RS-a nije bio u mogućnosti produžiti politički angažman, pojasnio je novinarima CIN-a. Selman posjeduje stan u Banjoj Luci i kuću sa poslovnim prostorom u Kotor-Varoši, ukupne vrijednosti 250.000 KM. Sa sestrom dijeli naslijeđenu očevu kuću sa zemljištem. Vozi „Audi Q5“ iz 2012. godine za koji je novinarima rekao da vrijedi 40.000 KM.
Ime oca: Đasim
Ime majke: Milena
Datum rođenja: 28. Dec. 1958.
Mjesto rođenja: Kotor Varoš
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Rada
Imena djece: Iris i Adela

Stranačka Pripadnost

Imovina sudija i tužilacaObrazovanje

Visoko

Pravni fakultet u Banjoj Luci

Izvor: Džerard Selman / Službena biografija1982.

Magisterij

Fakultet pravnih nauka, Panevropski univerzitet Apeiron

Izvor: Džerard Selman / Službena biografija2016.

Karijera i prihodi

Nekretnine


Dokumenti:

Izvod iz knjige položenih ugovora (68 m2)
Posjedovni list 336 m2
ZK i Posjedovni list (790m2)
Posjedovni list i ZK (988 m2)
Posjedovni list (10.279m2)
Posjedovni list (8.757m2)

Izvadak iz knjige položenih ugovora 89 m2

Vozila

Krediti

Vrijednosni papiri

Istraživačke priče

Specijalni tužioci usitnjavaju krupni kriminal

Dodik kritikovao Specijalno tužilaštvo RS-a