Božo Mihajlović

Božo Mihajlović

Božo Mihajlović, jedan od prvih tužilaca koji su imenovani u Tužilaštvo BiH, rođen je 14. oktobra 1957. godine u selu Veliki Radić kod Bosanske Krupe. Njegova profesionalna karijera je bila dinamična i nepredvidiva. Pravni fakultet je završio u Splitu 1980. i iste godine se zaposlio kao sudski pripravnik u Općinskom sudu u Livnu. Četiri godine je radio kao sudija, a potom i kao predsjednik ovog suda. Iako je rad u pravosuđu bio njegov jedini profesionalni izbor, Mihajlović je početkom rata 1992. godine morao napustiti posao sudije. Vlasti su ga uputile na čekanje, rekao je u razgovoru za CIN, navodeći da je problem bio u tome što je po nacionalnosti Srbin. Narednih pet godina radio je za dvije privatne firme i čekao šansu za povratak u pravosuđe. Dočekao ju je 1997. godine kada je ponovo imenovan za sudiju Općinskog suda u Livnu. Četiri godine kasnije postaje glavni kantonalni tužilac u Livnu. Nakon osnivanja Tužilaštva BiH konkuriše u najvišu instituciju tužilaštva u državi i 2003. godine među prvima postaje jedan od njenih članova. Sedam godina kasnije Mihajlović je izabran za rukovodioca Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, a od 2012. godine bio je zamjenik glavnog tužioca. Na ovim funkcijama je ostao sve do početka marta 2017. godine kada podnosi ostavku na mjesto rukovodioca Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju. Nedugo zatim, ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Stevo
Ime majke: Mileva
Datum rođenja: 14. Oct. 1957.
Mjesto rođenja: Bosanska Krupa
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Marija
Imena djece: (dvoje djece)

Stranačka Pripadnost

Imovina sudija i tužilacaObrazovanje

Visoko

Pravni fakultet u Splitu

Izvor: Božo Mihajlovi?

1976.

1980.

Karijera i prihodi

Nekretnine


Dokumenti:

Zemljisnoknjizni izvadak (60m2)
Zemljisnoknjizni izvadak (68 m2)

Vozila

Sudski i istražni postupci

Krediti