UKUPNA PRIMANJA IZABRANIH ZVANIČNIKA ZA Martin Raguž

Plata

196.853,00 KM

Topli obrok

5.034,00 KM

Paušal

30.682,22 KM

Odvojeni život

0,00 KM

Smještaj

0,00 KM

Posjeta porodici

0,00 KM

Prevoz

0,00 KM

Otpremnina

0,00 KM

Regres

601,00 KM

Ad-hoc komisije

0,00 KM

Jednokratna pomoć

0,00 KM

Jubilarna nagrada

415,00 KM

Korištenje kola

0,00 KM

Dnevnice

0,00 KM

keyboard_arrow_down
 • A-SDA
 • BPS
 • DF
 • DF/Narod i pravda
 • DF/Nezavisni blok
 • DF/SDP BiH
 • DNS
 • HDZ 1990
 • HDZ BiH
 • HKDU BiH
 • HNS
 • HSSBiH
 • Laburistička stranka
 • Liberalna stranka
 • NDP-PDP
 • NSRzB
 • Naša stranka
 • Nezavisni
 • SBB
 • SBiH
 • SBiH/PDA
 • SDA
 • SDA/Nezavisni blok
 • SDA/PDA
 • SDP BiH
 • SDS
 • SNSD
 • SNSD/SNS
 • Stranka dijaspore

2018

Plata

27.670,87 KM

Topli obrok

678,00 KM

Paušal

4.281,24 KM

UKUPNO

32.630,11 KM
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

2017

Plata

55.122,06 KM

Topli obrok

1.368,00 KM

Paušal

8.562,48 KM

Regres

300,00 KM

Jubilarna nagrada

415,00 KM

UKUPNO

65.767,54 KM
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

2016

Plata

54.882,30 KM

Topli obrok

1.434,00 KM

Paušal

8.562,48 KM

Regres

300,00 KM

UKUPNO

65.178,78 KM
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

2015

Plata

54.642,54 KM

Topli obrok

1.422,00 KM

Paušal

8.562,48 KM

Regres

1,00 KM

UKUPNO

64.628,02 KM
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

2014

Plata

4.535,23 KM

Topli obrok

132,00 KM

Paušal

713,54 KM

UKUPNO

5.380,77 KM
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine