Naša stranka

Damir Arnaut

Zastupnik Naše stranke u Parlamentarnoj skupštini BiH Damir Arnaut rođen je1975. godine u Sarajevu, gdje živi sa ...

Predrag Kojović

Predrag Kojović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, rođen je 1965. godine u Travniku. Trenutno živi ...
Stranke