Nezavisni blok

Sadik Ahmetović

Sadik Ahmetović je rođen 1969. godine u Podgaju kod Srebrenice. Živi u Tuzli sa suprugom Almom, s ...

Senad Šepić

Senad šepić je rođen 1977. godine u Cazinu. Živi u Sarajevu sa suprugom Lejlom sa kojom ima ...
Stranke