SRS RS

Milanko Mihajilica

Lider radikala Republike Srpske (RS) Milanko Mihajilica je rođen 1967. godine u Novom Gradu, gdje i ...
Stranke