Gavrilo  Bobar

Gavrilo Bobar

Ova baza predstavlja nastavak i nadopunu CIN-ove baze iz 2010. godine. Stoga su u njoj i dalje, zbog interesa javnosti, osnovni biografski podaci o političarima koji su u međuvremenu preminuli. Gavrilo Bobar bio je poznati poduzetnik i istaknuti član SNSD-a. Preminuo je krajem septembra 2014. Rođen je 1955. godine u Batru kod Bijeljine. Njegovo prvo ime je bilo Nedeljko, a nekoliko mjeseci kasnije je dobio novo ime - Gavro, da bi u šesnaestoj godini sam sebi dao ime Gavrilo. Iza njegu su ostali supruga Tanja, kćerka Ana i sin Boško. 1978. godine je završio Višu ekonomsko-komercijalnu školu u Beogradu, a Fakultet za fizičko vaspitanje je završio u Novom Sadu na Univerzitetu “Braće Karić” 1996. godine. Magistrirao je 2000. na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu. Karijera Bobar se okušao u politici već sa 14 godina, kada je i izabran za predsjednika Socijalističke omladine u svom gradu. Nakon završetka Više komercijalne škole 1978. godine radio je u fabrici „Mladost“ u Bijeljini, potom u Općinskoj konferenciji Socijalističkog saveza radnog naroda. 1989. godine napušta Savez komunista i kreće u privatni biznis. Osniva preduzeće „Autosemberija“ koje se bavilo osiguranjem i tehničkim pregledom vozila. Sedam godina poslije otvara firme koje se bave turizmom, špedicijom, trgovinom, a nakon toga otvara i benzinsku firmu te Radio „Bobar“. Bio je vlasnik grupacije „Bobar“, koja uključuje banku, osiguravajuću kuću, firme za teretni prijevoz i turizam, benzinske pumpe, ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Drago
Ime majke: Darinka
Datum rođenja: 5. May. 1955.
Mjesto rođenja: Bijeljina
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Tanja
Imena djece: Ana i Boško

Stranačka Pripadnost

SNSD

Član

Izvor: Gavrilo Bobar

2009.

2014.

SNSD Glavni odbor

Član

Izvor: SNSD

2012.

2014.

Obrazovanje

Osnovno

Osnovna škola u Bijeljini

Izvor: Gavrilo Bobar

1962.

1970.

Srednje

Ekonomska škola u Bijeljini

Izvor: Gavrilo Bobar

1970.

1974.

Više

Viša komercijalna u Beogradu

Izvor: Gavrilo Bobar

1976.

1978.

Visoko

Fakultet za fizičko vaspitanje u Novom Sadu, Univerzitet "Braća Karić"

Izvor: Gavrilo Bobar1996.

Posdiplomski studij

Ekonomski fakultet u Novom Sadu

Izvor: Gavrilo Bobar2000.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

CCI 2013
Imovinski karton 2010.
Plata za NSRS

Dodatni Prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton 2010.

Nekretnine


Dokumenti:

List nepokretnosti (48 m2 + 36 m2)
List nepokretnosti (4.344 m2)
List nepokretnosti (219 m2)
List nepokretnosti (2.231 m2)
List nepokretnosti (3.930 m2)
List nepokretnosti (51 m2)

List nepokretnosti (61 m2)
Imovinski karton 2010.

Vozila


Dokumenti:

Imovinski karton 2010.

Kompanije


Dokumenti:

Bobar d.o.o. Bijeljina
Bobar Radio
Bobar Osiguranje
Bobar Group (Izvod iz 2014.)
Bobar autosemberija
Informacija Okružnog privrednog suda u Bijeljini


Krediti


Dokumenti:

Imovinski karton 2010.

Vrijednosni papiri


Dokumenti:

Bobar Autosemberija Bijeljina

Istraživačke priče

Kompanije u (su)vlasništvu političara zaradile na javnim nabavkama 13,7 miliona KM