Mirza Kušljugić

Mirza Kušljugić

Mirza Kušljugić je rođen 1955. godine u Tuzli. Sa 23 godine je u rodnom gradu diplomirao elektrotehniku. Doktorsku titulu je stekao u Sarajevu 1989. godine. Kušljugić je profesor na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli, a jedanaest godina je bio i dekan ove visokoškolske ustanove. Oženjen je sa suprugom Brankom sa kojom ima sina Vedrana. Karijera Kušljugić je bio član Saveza komunista Jugoslavije, a kada je ova partija ugašena, politički angažman nastavlja u Socijaldemokratskoj partiji (SDP). U novoj partiji je obavljao više rukovodećih funkcija, od predsjednika lokalne i kantonalne organizacije SDP-a Tuzla do člana Predsjedništva ove partije. Dvije godine je bio vijećnik u Općinskom vijeću Tuzle, a 1998. ulazi u Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH). Mandat je produžio na narednim izborima 2000. godine, ali već nakon godinu dana odlazi u New York kao ambasador i stalni predstavnik BiH pri Organizaciji ujedinjenih naroda (OUN). Nakon isteka četverogodišnjeg mandata Kušljugić ponovo 2006. godine ulazi u federalni parlament, a nakon novih izbora prelazi u redove zastupnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Uspjehe u nizu na parlamentarnim izborima u BiH Kušljugić prekida 2014. godine, jer se ovaj put nije kandidovao ni za jednu funkciju u zakonodavnoj vlasti. Imovina Prema podacima iz zemljišnjih knjiga i imovinskih kartona, Mirza Kušljugić je vlasnik dva stana u BiH. Supruga Branka je vlasnica stana u Srbiji, a naslijedila je i dio ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Rifat
Ime majke: Emina
Datum rođenja: 23. Jun. 1955.
Mjesto rođenja: Tuzla
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Branka
Imena djece: Vedran

Stranačka Pripadnost

Savez komunista Jugoslavije

Član

Izvor: Mirza Kušljugić

1973.

1990.

SDP BiH

Član

Izvor: Mirza Kušljugić

1990.

-

SDP BiH Općinska organizacija Tuzla

Predsjednik

Izvor: Mirza Kušljugić

1998.

2000.

SDP BiH Kantonalna organizacija TK

Predsjednik

Izvor: Mirza Kušljugić

2000.

2001.

SDP BiH

Član Predsjedništva / Član Glavnog odbora

Izvor: Mirza Kušljugić / SDP BiH

2000.

2014.

SDP BiH

Član Savjeta za ekonomski razvoj

Izvor: Mirza Kušljugić

2009.

-

SDP BiH Glavni odbor

Član

Izvor: SDP BiH

2015.

-

Obrazovanje

Osnovno

Osnovna škola u Tuzli

Izvor: Mirza Kušljugić1970.

Srednje

Matematička gimnazija u Tuzli

Izvor: Mirza Kušljugić1974.

Visoko

Fakultet elektrotehnike u Tuzli

Izvor: Mirza Kušljugić1978.

Specijalizacija

Univerzitet u Manchesteru, Velika Britanija

Izvor: Mirza Kušljugić1983.

Magisterij

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu

Izvor: Mirza Kušljugić1986.

Doktorat

Elektrotehnički fakultetu u Sarajevu

Izvor: Mirza Kušljugić1989.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

Parlament FBiH 2010.
Parlament FBiH 2009.
Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2006.
CCI 2013
CCI 2012

CCI 2011
CCI 2009
CCI 2008
CCI 2007

Dodatni Prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton 2010.

Nekretnine


Dokumenti:

List nepokretnosti (527 m2)
Imovinski karton 2010.
Izvod iz PS obrasca (90 m2)

Vozila


Dokumenti:

Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2006.

Ušteđevina


Dokumenti:

Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2006.

Krediti


Dokumenti:

Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2006.

Istraživačke priče

Zagađenje guši zagađivača