Ekrem Ajanović

Ekrem Ajanović

Ekrem Ajanović, penzionisani ljekar i član Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH), rođen je 1940. godine u Raduši kod Tešnja. Nakon diplome stekao je dvije specijalizacije i dvije subspecijalizacije, te magistrirao, a potom doktorirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1986. Stranci za BiH priključio se 1996. Živi u Tešnju sa suprugom Dževdetom, sa kojom ima sinove Mesuda i Emira. Karijera Ajanović radi u zdravstvu još od 1966. godine, kada je kao ljekar opšte prakse radio u Domu zdravlja u Tešnju. Dugi niz godina, do penzionisanja 2013., radio je u Općoj bolnici u Tešnju, te predavao na Medicinskom fakultetu u Tuzli i Zdravstvenom fakultetu u Zenici. Od 2012. godine je vijećnik u Općinskom vijeću Tešanj, a dvije godine prije toga okončao je četverogodišnji mandat kao poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Od 1998. do 2000. je bio ministar zdravlja u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, a nakon toga jednu godinu je bio zamjenik federalnog ministra zdravstva. Na izborima 2014. godine nije uspio ponovo ući u Predstavnički dom Državnog parlamenta BiH. Imovina Ovaj penzionisani ljekar i profesor posjeduje dva stana i dvije garsonjere vrijedne 200.000 KM, te vikendicu, dva poslovna prostora i 60 duluma zemlje u Tešnju. Sa suprugom ima kuću u Tešnju. Njegova supruga je vlasnica stana u Sarajevu koji je otkupila od Filozofskog fakulteta za 11.000 KM, te ima ...
import_contacts   Pročitaj cijelu biografiju
Ime oca: Mesud
Ime majke: Ćamila
Datum rođenja: 16. Oct. 1940.
Mjesto rođenja: Raduša,Tešanj
Bračno stanje: Oženjen
Supružnik: Dževdeta
Imena djece: Mesud i Emir

Stranačka Pripadnost

SBiH Izvršna komisija

Član

Izvor: Ekrem Ajanović

1996.

2004.

SBiH

Član

Izvor: Ekrem Ajanović

1996.

-

SBiH Glavni odbor

Član

Izvor: Ekrem Ajanović

1996.

-

Obrazovanje

Osnovna

Osnovna škola u Tešnju

Izvor: Ekrem AjanovićSrednja

Treća gimnazija u Sarajevu

Izvor: Ekrem Ajanović1960.

Visoka

Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Izvor: Ekrem Ajanović1966.

Specijalizacija

Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Izvor: Ekrem Ajanović1972.

Subspecijalizacija

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izvor: Ekrem Ajanović1973.

Specijalizacija

Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Izvor: Ekrem Ajanović1976.

Subspecijalizacija

Medicinski fakultet, Univerzitet u Zagrebu

Izvor: Ekrem Ajanović1980.

Magisterij

Medicinski fakultet, Univerzitet u Zagrebu

Izvor: Ekrem Ajanović1984.

Doktorat

Medicinski fakultet, Univerzitet u Zagrebu

Izvor: Ekrem Ajanović1986.

Karijera i prihodi


Dokumenti:

Parlamentarna skupštine BiH 2009.
Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2006.
CCI 2007
CCI 2008
CCI 2009

Odluka o naknadama 2009
Odluka o naknadama 2010
Odluka o naknadama 2012
Imovinski karton 2014. (PREPIS)

Dodatni Prihodi


Dokumenti:

Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2014. (PREPIS)

Nekretnine


Dokumenti:

Izvadak iz knjige položenih ugovora (28 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (320 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (2 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (19 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (48 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (38 m2)

Zemljišnoknjižni izvadak (49 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (40 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (402 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (2.072 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (2.163 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (2.657 m2)

Zemljišnoknjižni izvadak (4.100 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (5.601 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (5.839 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (6.960 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (7.000 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (7.175 m2)

Zemljišnoknjižni izvadak (43 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (46 m2)
Zemljišnoknjižni izvadak (931 m2)
Imovinski karton 2010.
Imovinski karton 2014. (PREPIS)

Vozila


Dokumenti:

Imovinski karton 2014. (PREPIS)

Kompanije


Dokumenti:

Rješenje (Poliklinika Medial)

Ušteđevina


Dokumenti:

Imovinski karton 2014. (PREPIS)

Vrijednosni papiri

Istraživačke priče

Premijer Dodik izdržava sina milionera